Warning: Undefined property: WP_Error::$icons in /var/www/vhosts/prfreeonline.com/httpdocs/wp-content/themes/wp-diary/inc/admin/class-wp-diary-admin.php on line 235

Warning: Trying to access array offset on null in /var/www/vhosts/prfreeonline.com/httpdocs/wp-content/themes/wp-diary/inc/admin/class-wp-diary-admin.php on line 268

Warning: Undefined property: WP_Error::$name in /var/www/vhosts/prfreeonline.com/httpdocs/wp-content/themes/wp-diary/inc/admin/class-wp-diary-admin.php on line 239

Warning: Undefined property: WP_Error::$version in /var/www/vhosts/prfreeonline.com/httpdocs/wp-content/themes/wp-diary/inc/admin/class-wp-diary-admin.php on line 241

Warning: Undefined property: WP_Error::$author in /var/www/vhosts/prfreeonline.com/httpdocs/wp-content/themes/wp-diary/inc/admin/class-wp-diary-admin.php on line 242

Warning: Undefined property: WP_Error::$short_description in /var/www/vhosts/prfreeonline.com/httpdocs/wp-content/themes/wp-diary/inc/admin/class-wp-diary-admin.php on line 246
WSG รับรางวัลในการป้องกันปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ - PRFreeOnline ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ฟรี

WSG รับรางวัลในการป้องกันปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ

WSG รับรางวัลในการป้องกันปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ

WSG รับรางวัลในการป้องกันปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ
นายองครักษ์ ทองนิรมล รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มอบรางวัลมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในสถานประกอบกิจการ (มยส.) ประจำปี 2566 ให้แก่ บริษัท รักษาความปลอดภัย เวสเทิร์น จำกัด (WSG) โดยรับมอบเกียรติบัตรในงานโครงการส่งเสริมความรู้เพื่อเตรียมความพร้อมเด็กก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน เครือข่าย จป. ร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจ เพื่อคุณภาพชีวิตแรงงานไทย จัดโดยสํานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมีนายอภินันท์ กลัดทอง ผู้จัดการส่วนฝ่ายการบุคคลบางสะพาน เอสวีแอล กรุ๊ป (SVL Group) เป็นผู้รับมอบ ณ ห้องสิงขร โรงแรมประจวบแกรนด์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ส่งข่าวประชาสัมพันธ์ที่เมล์ : pr@prfreeonline.com Line : @649dwyqd
Back To Top