TWZ เซ็นเอ็มโอยูขยายธุรกิจอสังหาฯ ผุด ‘เจ็ท วิลล่า เรสซิเด้นซ์’ บนเนื้อที่ 1,000 ไร่

TWZ เซ็นเอ็มโอยูขยายธุรกิจอสังหาฯ ผุด ‘เจ็ท วิลล่า เรสซิเด้นซ์’ บนเนื้อที่ 1,000 ไร่

โค้ดส่วนลด-shopee

TWZ เซ็นเอ็มโอยูขยายธุรกิจอสังหาฯ ผุด ‘เจ็ท วิลล่า เรสซิเด้นซ์’ บนเนื้อที่ 1,000 ไร่

พร้อมเดินหน้าศึกษาธุรกิจคลังสินค้า ขนส่งและโลจิสติกส์

หลังประสบความสำเร็จในการขยายธุรกิจบริหารศูนย์สอบ แค่ 3 เดือนรายได้ทะลุ 6 ล้าน

TWZ รุกขยายธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เซ็นเอ็มโอยูผู้ร่วมทุนเจ้าของที่ดิน ลุยพัฒนาโครงการ “เจ็ท วิลล่า เรสซิเด้นซ์” ขนาดใหญ่บนเนื้อที่ 1,000 ไร่ ใช้เงินลงทุนประมาณ 2,000-3,000 ล้านบาท เผยหลังดำเนินโครงการแล้วเสร็จ บริษัทยักษ์ใหญ่จากจีนพร้อมเช่าต่อทั้งโครงการ ประเมินรายได้ค่าเช่าปีละ 200-300 ล้านบาท คิดเป็นผลตอบแทนเฉลี่ย 12% เตรียมระดมทุนด้วยการออกหุ้นกู้ระยะยาว มั่นใจจากรายได้ที่แน่นอนทำให้มีความสามารถในการไถ่ถอนหุ้นกู้เมื่อครบกำหนด พร้อมเล็งศึกษาธุรกิจคลังสินค้า ขนส่ง โลจิสติกส์ ต่อเนื่องหลังจากประสบความสำเร็จจากธุรกิจศูนย์ทดสอบด้วยระบบ AI แบบสุดปัง เปิดให้บริการแค่ 3 เดือน รับรู้รายได้เกินคาด ขณะที่หน่วยงานรัฐ เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชนและสถาบันการศึกษา ต่อคิวใช้บริการอีกเพียบ

นายพุทธชาติ รังคสิริ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ TWZ เปิดเผยว่า หลังจาก TWZ รุกขยายธุรกิจไปสู่ธุรกิจจัดตั้งและบริหารจัดการศูนย์เรียนรู้และทดสอบด้วยระบบดิจิทัลและ AI เต็มรูปแบบ โดยร่วมกับ “ดิจิตอล เอ็ดดูเคชั่น” หรือ DE ผู้เชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ การจัดสอบรูปแบบดิจิทัลและระบบ AI จัดตั้งและบริหาร “ศูนย์การเรียนรู้และการทดสอบดิจิทัล สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร” หรือ PNRU DLEx Center ซึ่งเป็นศูนย์ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ด้านการเรียนรู้และการทดสอบที่ทันสมัยและใหญ่ที่สุดแห่งแรกในประเทศไทย ปรากฏว่า ในช่วง 3 เดือนของการให้บริการเต็มรูปแบบระหว่างเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคม 2567 ศูนย์ทดสอบดังกล่าวได้จัดสอบให้กับสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (กพ.) จำนวน 15 รอบ และสอบแพทย์จำนวน 2 รอบ รับรู้รายได้รวมประมาณ 6 ล้านบาท ซึ่งเกินกว่าที่บริษัทฯ คาดไว้ ทั้งที่เป็นระยะเริ่มต้นเท่านั้น

“ศูนย์สอบดังกล่าวจะทำหน้าที่เป็นศูนย์การเรียนรู้ การฝึกอบรม ระบบการสอบ ทั้งภาคราชการ เอกชน รวมถึงสถาบันการศึกษา รวมถึงการประเมินผล วัดผล การทดสอบวัดระดับความรู้ ที่เปลี่ยนจากข้อสอบกระดาษเป็นข้อสอบดิจิทัลและการใช้ระบบปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการการสอบ ซึ่งในเวลาเพียงแค่ 3 เดือน ศูนย์สอบดังกล่าวสามารถทำรายได้เกินกว่าที่บริษัทฯ คาดไว้ นับว่าเป็นธุรกิจที่ก่อให้เกิดรายได้และกำไรกับบริษัทฯ ได้ดีมาก โดยในเฟสต่อๆ ไป TWZ พร้อมที่จะขยายงานเข้าสู่ภาครัฐ เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชนและสถาบันการศึกษา ซึ่งมั่นใจว่าจะเพิ่มโอกาสเติบโตให้ธุรกิจอย่างแข็งแกร่งในอนาคต” นายพุทธชาติกล่าว

ประธานกรรมการบริหาร TWZ กล่าวด้วยว่า พร้อมกันนี้ TWZ ยังอยู่ระหว่างการขยายธุรกิจไปสู่โครงการอื่นๆ ที่มองเห็นโอกาสและศักยภาพในการเติบโต โดยเฉพาะโครงการอสังหาริมทรัพย์ขนาดใหญ่ ซึ่งขณะนี้ทางบริษัทฯ ได้ตกลงเบื้องต้นด้วยการลงนามบันทึกความเข้าใจ (เอ็มโอยู) กับผู้ร่วมทุน ซึ่งเป็นเจ้าของที่ดิน ที่พร้อมจะนำที่ดินมาร่วมในโครงการ โดยอยู่ระหว่างการกำลังศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ ซึ่งจะเป็นลักษณะ “เจ็ท วิลล่า เรสซิเด้นซ์” (Jet Villa Residence) เป็นโครงการเจ็ท วิลล่า ส่วนตัว (Private Jet) บนเนื้อที่ประมาณ 1,000 ไร่ ใช้เงินลงทุนประมาณ 2,000 – 3,000 ล้านบาท โดยบริษัทฯ วางแผนเพื่อระดมทุนด้วยการออกหุ้นกู้ระยะยาวต่อไป ซึ่งการลงทุนดังกล่าวเมื่อก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะมีบริษัทยักษ์ใหญ่ของจีนมาทำสัญญาเช่าต่อทั้งโครงการ ซึ่งจะทำให้บริษัทฯ มีรายได้ที่แน่นอนจากโครงการนี้ และสามารถมีแหล่งเงินทุนที่จะนำมาไถ่ถอนหุ้นกู้ที่บริษัทฯ ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนเมื่อครบกำหนดได้ โดยจากการประมาณการโครงการดังกล่าวจะมีรายได้จากการให้เช่าโครงการประมาณ 200-300 ล้านบาทต่อปี คิดเป็นผลตอบแทนโครงการเฉลี่ยประมาณ 12%

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังสนใจที่ศึกษาการลงทุนเพิ่มเติมในธุรกิจคลังสินค้า ขนส่ง และโลจิสติกส์ ซึ่งจะแจ้งความคืบหน้าและความชัดเจนให้ทราบต่อไป

ส่งข่าวประชาสัมพันธ์ที่เมล์ : pr@prfreeonline.com Line : @649dwyqd
Back To Top