Tag: TGO เปิดตัว Climate Action Leaders Forum

ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั่วไป

TGO เปิดตัว Climate Action Leaders Forum

เวทีผู้นำแบบ Exclusive เพื่อร่วมหาคำตอบในการเดินหน้าประเทศไทยสู่เป้าหมาย Carbon Neutrality วันศุกร์ที่ 19 พ.ย. 64 องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ TGO ร่วมกับภาคีเครือข่ายชั้นนำภาครัฐและเอกชนของประเทศ เปิดตัวโครงการ Climate Action Leaders Forum หรือ CAL Forum (รุ่น 1) เวทีของผู้นำ เพื่อรวมพลังความคิด หยุดวิกฤติโลกร้อน ซึ่งเป็นการสร้างเวทีผู้นำระดับประเทศ เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนมุมมอง แนวคิด ประสบการณ์ การมีส่วนร่วมในการลดปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภาวะโลกร้อน เพื่อมุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน โดย นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในการแถลงข่าวเปิดตัวโครงการ Climate Action Leaders Forum (รุ่น ๑) ในรูปแบบออนไลน์ผ่าน Facebook live : CAA Climate Action Academy และ Facebook : องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก ซึ่งกล่าวถึงการประกาศเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ […]

Back To Top