Tag: Living in Thailand ให้ความรู้กับสมาชิกบัตรฯ

ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั่วไป

Living in Thailand ให้ความรู้กับสมาชิกบัตรฯ

Living in Thailand ให้ความรู้กับสมาชิกบัตรฯ บจก. ไทยแลนด์ พริวิเลจ คาร์ด จับมือร่วมกับพันธมิตรทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน จัดสัมมนาออนไลน์ หัวข้อ “Living in Thailand” เพื่อให้ความรู้และตอบโจทย์การใช้ชีวิตในประเทศไทยให้กับสมาชิกบัตรฯ เพื่อมุ่งเน้นการสร้างความเข้าใจในหน้าที่ที่ชาวต่างชาติพึงปฎิบัติเมื่อเดินทางมาพำนักระยะยาวใน ประเทศไทย รวมถึงการให้ความรู้ด้านการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ การลงทุนในหน่วยลงทุนต่างๆ และการใช้ สิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่บริษัทฯ มอบให้กับสมาชิกบัตรฯ โดยการจัดสัมมนาออนไลน์ครั้งนี้ ได้รับการตอบรับจากสมาชิกบัตรฯ เข้าร่วมฟังและมีการถาม-ตอบ เป็นจำนวนมาก ท้ายนี้ต้องขอขอบคุณวิทยากรจากสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (ตม), บริษัท เอ็นพีพี คอนซัลแตนท์ จำกัด และธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ที่ให้เกียรติร่วมเสวนา ร่วมแบ่งปันความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อสมาชิกบัตรฯ ถือเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมที่บริษัทฯ ตั้งใจมอบให้กับสมาชิกบัตรฯ ซึ่งการจัดกิจกรรมออนไลน์นี้เป็นการจัดกิจกรรมที่เน้นการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

Back To Top