Tag: ASIAN OCCASION

ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั่วไป

ASIAN OCCASION นิทรรศการเดี่ยวจากศิลปินในพำนัก

ASIAN OCCASION นิทรรศการเดี่ยวจากศิลปินในพำนัก GJ Kuijpers ASS (Art Space Silom) 3 มีนาคม ถึง 5 เมษายน 2566   กรุงเทพฯ 24 กุมภาพันธ์ 2566 – พัลซ์แกลเลอรีประกาศเปิดตัวการจัดแสดงผลงาน “Asian Occasion” โดย Geert-Jan Kuijpers ศิลปินในพำนักของพัลซ์แกลเลอรี ที่นำเสนอผลงานในสองคอลเลกชัน ได้แก่ Portraits และ Nude and Erotic โดยผลงานจะจัดแสดง ณ Art Space Silom (ASS) และเปิดตัวในวันที่ 3 มีนาคมนี้   สำหรับคอลเลกชัน Portraits นั้น Geert-Jan นำเสนอสิ่งที่เราซ่อนอยู่ภายใต้หน้ากาก นั่นคือด้านมืด ด้านที่คนรอบข้างมองไม่เห็น แม้ว่า Portraits จะมองตรงมายังคุณ […]

Back To Top