Tag: แอ็กซอลตา เปิดตัว Tech Tips

ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั่วไป

แอ็กซอลตา เปิดตัว Tech Tips เทคนิคความรู้เข้าใจง่ายสำหรับงานพ่นซ่อมสี

แอ็กซอลตา เปิดตัว Tech Tips เทคนิคความรู้เข้าใจง่ายสำหรับงานพ่นซ่อมสี แอ็กซอลตา เปิดตัว Tech Tips การป้องกันและแก้ไขปัญหาสี (Paint Defects) ในรูปแบบกราฟฟิก ผ่านช่องทางเฟสบุ๊คของบริษัทฯ เพื่อเป็นประโยชน์ต่ออู่หรือศูนย์บริการซ่อมสีและตัวถังรถยนต์ ได้เรียนรู้และเข้าใจหัวข้อต่าง ๆ ทั่วไป เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าว ในฐานะผู้นำด้านสีและเทคโนโลยีการพ่นซ่อมสีรถยนต์ แอ็กซอลตา โค้ทติ้ง ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) ได้เปิดตัวชุดกราฟฟิกที่ออกแบบให้เข้าใจได้ง่าย เพื่อการเรียนรู้ และสร้างความเข้าใจ ให้กับช่างพ่นซ่อมสีรถยนต์ ซึ่งช่วยให้ช่างพ่นซ่อมสีในอู่หรือศูนย์บริการสามารถจัดการกับปัญหาสีที่มักจะพบทั่วไปได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยหัวข้อต่าง ๆ จะครอบคลุมปัญหาที่ช่างพ่นสีต้องเผชิญเป็นประจำ ไม่ว่าปัญหาสีผิดเพี้ยน สีลาย สีซีดจาง สีไม่กลบตัว สีหลุดล่อน สียุบตัวหรือขึ้นขอบ เคลียร์เดือด เคลียร์เป็นผิวส้ม และรอยเส้นกระดาษทราย เป็นต้น ทั้งหมดที่กล่าวมานี้จะนำมาเสนอ และให้คำอธิบายถึงลักษณะของปัญหาของแต่ละหัวข้อ กับสาเหตุที่เกิดขึ้น รวมไปถึงเสนอวิธีแก้ไขปัญหา และที่สำคัญคือคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาที่ไม่พึงประสงค์ นายกรัณต์ สุกสี ผู้จัดการด้านเทคนิคและฝ่ายฝึกอบรม บริษัท แอ็กซอลตา โค้ทติ้ง ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) […]

Back To Top