Tag: อาจารย์สาวสุดสวย

ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั่วไป

เปิดวาร์ป อาจารย์สาวสุดสวยมากความสามารถ ตัวจริงด้าน Interior Design สู่ “นักปั้นเด็ก” สถาปัตย์ SPU

เปิดวาร์ป อาจารย์สาวสุดสวยมากความสามารถ ตัวจริงด้าน Interior Design สู่ “นักปั้นเด็ก” สถาปัตย์ SPU วันนี้จะขอนำทุกท่านไปเปิดวาร์ปกับบ อาจารย์สาวสุดสวยมากความสามารถ “อาจารย์นัท” หรือ ดร.ณัฐฐา สววิบูลย์ หัวหน้าสาขาวิชาการออกแบบภายใน คณะการออกแบบและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ว่าเพราะเหตุใดทำไมถึงได้รับฉายาว่า “นักปั้นเด็ก” สอนให้ #DEKสถาปัตย์ เป็นนักออกแบบที่ดี อ.นัท : ก่อนที่จะมาเป็นอาจารย์ประจำ ได้ทำงานด้าน Interior Design ออกแบบตกแต่งภายในที่พักอาศัย ร้านอาหาร สำนักงาน รวมไปถึงการออกแบบเฟอร์นิเจอร์ ออกแบบเว็บไซต์ Logo และงานกราฟิกต่างๆ ปัจจุบันเป็นอาจารย์สายวิชาชีพก็ยังแบ่งเวลาไปทำงานออกแบบอยู่บ้าง โดยจัดเวลาไม่ให้กระทบกับงานสอน และงานบริหารที่เป็นงานหลัก เพราะการจะสอนนักศึกษาที่เป็นคนรุ่นใหม่ให้เป็นนักออกแบบที่ดีได้ อาจารย์ก็ควรพัฒนาตนเอง ทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพควบคู่กันไปด้วย ต้องอัพเดทความรู้และแนวโน้มของการออกแบบให้ทันกับกระแสโลกที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา รวมไปถึงเรื่องของวัสดุ และเทคโนโลยีในการก่อสร้าง และนวัตกรรมใหม่ๆ ตัวจริงด้านงานเต็กสู่ฉายา นักปั้น ประจำคณะ อ.นัท : เรามีความเชื่อว่าทุกคนพัฒนาได้ ทำให้เข้าใจเด็กๆ ที่มีพื้นฐานติดตัวมาแตกต่างกัน บางคนมีพรสวรรค์ […]

Back To Top