Tag: ส่องแบรนด์คอนโดในโซเชียลมีเดีย

ประชาสัมพันธ์ทั่วไป

ส่องแบรนด์คอนโดในโซเชียลมีเดีย ย่าน “ลาดพร้าว” มาแรงขึ้นแท่นทำเลฮิต

ส่องแบรนด์คอนโดในโซเชียลมีเดีย ย่าน “ลาดพร้าว” มาแรงขึ้นแท่นทำเลฮิต   ดาต้าเซ็ต สำรวจตลาดการซื้อขายคอนโดมิเนียมบนสื่อสังคมออนไลน์ พบทำเลใกล้รถไฟฟ้ายังเป็นพื้นที่ที่ทั้งผู้ประกอบการและผู้บริโภคให้ความสนใจ โลเคชั่นย่านลาดพร้าวมาแรงหลังรถไฟฟ้าสายสีเหลืองเปิดให้บริการ และ “เอพี” เป็นแบรนด์ที่ได้รับการมีส่วนร่วม หรือเอ็นเกจเมนต์มากที่สุด ส่วน “อนันดา” เป็นแบรนด์ที่ถูกกล่าวถึงมากที่สุดในโซเชียลมีเดีย ช่วงการสำรวจ 13 ก.พ. – 13 มี.ค. 2567 ภาพรวมของตลาดที่อยู่อาศัยในประเทศไทยโดยเฉพาะประเภทคอนโดมิเนียมที่มีราคาต่ำกว่า 3 ล้านบาท ยังคงถูกกดดันจากภาวะเศรษฐกิจที่ตึงตัว แต่คอนโดมิเนียมในทำเลที่มีศักยภาพสำหรับกลุ่มผู้บริโภครายได้ปานกลางถึงสูงยังคงมีแนวโน้มเติบโต รวมถึงชาวต่างชาติโดยเฉพาะคนจีน ซึ่งยังมีความต้องการซื้อคอนโดมิเนียมในไทยมาก บริษัท ดาต้าเซ็ต จำกัด ใช้เครื่องมือ DXT360 แพลตฟอร์มติดตามข่าวสารและเสียงของผู้บริโภค (Social Listening) ระหว่างวันที่ 13 ก.พ. – 13 มี.ค. 2567 เพื่อนำมาวิเคราะห์ตลาดการซื้อขายคอนโดมิเนียมในกรุงเทพมหานคร พบว่ามียอดเอ็นเกจเมนต์ (Engagement) หรือการมีส่วนร่วมมากถึง 429,263 ครั้ง อนันดา-เอพี แบรนด์ที่ได้รับ Mention และ […]

Back To Top