Tag: ล็อกซเล่ย์ สนับสนุนอุปกรณ์การเรียน

ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั่วไป

ล็อกซเล่ย์ สนับสนุนอุปกรณ์การเรียน

ล็อกซเล่ย์ สนับสนุนอุปกรณ์การเรียน ส่งเสริมการศึกษา – สุรช ล่ำซำ (ที่4จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน) เป็นตัวแทนมอบเงินและอุปกรณ์การเรียนการสอน พร้อมชุดผลิตภัณฑ์จาก ล็อกซเล่ย์ เทรดดิ้ง รวมมูลค่ากว่า 400,000 บาท ให้แก่โรงเรียนวัดคลองเตย เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการเรียนการสอนของโรงเรียน ในโอกาสครบรอบ 84 ปี ล็อกซเล่ย์ โดยมี นันทน์ธชนม์ สังฆรักษาสัตย์ ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดคลองเตยเป็นผู้รับมอบ ณ โรงเรียนวัดคลองเตย.

Back To Top