Tag: มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ เปิดรับสมัคร ASEAN + ONE SCHOLARSHIP

ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั่วไป

มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ เปิดรับสมัคร ASEAN + ONE SCHOLARSHIP เพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2566

มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ เปิดรับสมัคร ASEAN + ONE SCHOLARSHIP เพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2566 มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ เปิดรับสมัคร ASEAN + ONE SCHOLARSHIP เพื่อศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท) ประจำปี พ.ศ. 2566 ในสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ โภชนาการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหาร และวิศวกรรมกระบวนการทางชีวภาพ และสิ่งแวดล้อม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ณ มหาวิทยาลัยชั้นนำ 7 แห่ง ของประเทศญี่ปุ่น เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 4 มีนาคม 2565 ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ โทร. 0-2247-7000 ต่อ 1569, 1512, 1590, 1560 อีเมล์ : ajtscholarship@gmail.com หรือ ดาวน์โหลดรายละเอียดการรับสมัครได้ที่ลิงก์ด้านล่าง https://www.dropbox.com/sh/c958wfkf6j4tv03/AACt8Rl0JkDxGlaMIDELRQkMa?dl=0    

Back To Top