Tag: มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์ เยี่ยมชม ศูนย์รับสร้างบ้านแลนดี้ โฮม

ข่าวประชาสัมพันธ์

มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์ เยี่ยมชม ศูนย์รับสร้างบ้านแลนดี้ โฮม

คุณคาโอริ ทาคาฮาชิ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์รับสร้างบ้านแลนดี้ โฮม สาขาราชพฤกษ์ โดยได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีจากคุณ พานิช มณีรัตนะพร ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ  บริษัท แลนดี้ โฮม จำกัด ศูนย์รับสร้างบ้านอันดับ 1 โดยได้พาเยี่ยมชมการจัดแสดงแบบบ้าน  Brand Landy Grand,Landy Home, and Trendy Home โดยมุ่งมั่นสร้างสรรค์นวัตกรรมและเทคโนโลยีแห่งอนาคตร่วมกัน พร้อมยกระดับมาตรฐานการอยู่อาศัย   ทั้งนี้ มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์ มั่นใจว่า “ลิฟต์บ้าน” จะเป็นทางเลือกใหม่สำหรับบ้านพักอาศัยซึ่งจะตอบโจทย์กับไลฟ์สไตล์ยุคใหม่ในทุกช่วงวัยของสมาชิกในครอบครัว อีกทั้งเป็นทางเลือกสำหรับผู้สูงอายุ หรือผู้ที่ต้องการความสะดวกสบาย ซึ่งจะสามารถตอบรับความต้องการของตลาดที่มีเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องได้อย่างแน่นอน

Back To Top