Tag: พีไฟว์กรุ๊ป พร้อมรุกธุรกิจ E-Commerce

ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั่วไป

พีไฟว์กรุ๊ป พร้อมรุกธุรกิจ E-Commerce เดินหน้าส่งเสริมศักยภาพการเติบโต

ทุกวันนี้การเปลี่ยนแปลงเต็มไปด้วยโอกาส ยิ่งเปลี่ยนยิ่งมีโอกาส เพราะโลกธุรกิจในปัจจุบันไม่เหมือนเดิม เนื่องจากทุกวันนี้โลกเปลี่ยนแปลงเร็วมาก พีไฟว์กรุ๊ป จึงเดินหน้าปรับโครงสร้างภายในและการบริหาร เพื่อส่งเสริมศักยภาพการเติบโตอย่างแข็งแกร่งของธุรกิจรวมถึงการยกระดับองค์กรให้สู่การขับเคลื่อน พร้อมเดินหน้าลุยธุรกิจเต็มที่ด้วยเป้าหมายที่เติบโต คุณภาวัฒน์ โตกะคุณะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พีไฟว์กรุ๊ป ผู้ผลิตและจัดจำหน่าย ยาสีฟันเฟรชมิ้นท์ เปิดเผยว่า “ตลอดเวลาที่ผ่านมาการดำเนินธุรกิจ E-Commerce ของเรามีการขยายตัวเป็นอย่างมากมีพัฒนาการและเติบโตอย่างแข็งแกร่ง จึงมีความจำเป็นที่ต้องเตรียมพร้อมรับมือปรับตัวให้เข้ากับทิศทางและเข้าถึงง่ายขึ้น เร็วขึ้น เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภค ในขณะเดียวกันเราได้เรียนรู้เข้าใจสภาพแวดล้อมทางธุรกิจและมองเห็นช่องว่างอีกมากมาย ซึ่งเป็นโอกาสทางธุรกิจที่สำคัญในอนาคต องค์กรจะไปรอดและเติบโตต้องมีทีมงานที่พร้อม ดังนั้นเราจึงมีการปรับโครงสร้างของ พีไฟว์กรุ๊ป ในธุรกิจ E-Commerce ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยมุ่งเน้นลดขั้นตอนการบริหารจัดการเพื่อให้บริษัทมีความคล่องตัวในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น การปรับโครงสร้างองค์กรในครั้งนี้คือไม่หยุดนิ่งพร้อมปรับตัวให้ทันกับสถานการณ์และเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา ซึ่งเรามีความมุ่งมั่นสู่เป้าหมายเป็นคุณลักษณะสำคัญของ พีไฟว์กรุ๊ป จนทำให้สามารถปรับตัวและเพิ่มการเติบโตของธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องมาถึงทุกวันนี้”

Back To Top