Tag: บริการวิชาการ ม.ศรีปทุม

ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั่วไป

บริการวิชาการ ม.ศรีปทุม จัดแสดงผลงานแก๊สชีวภาพ เพื่อเป็นทางเลือกสำหรับเกษตรอำเภอบัวใหญ่ จ.นครราชสีมา

บริการวิชาการ! ม.ศรีปทุม จัดแสดงผลงานแก๊สชีวภาพ เพื่อเป็นทางเลือกสำหรับเกษตรอำเภอบัวใหญ่ จ.นครราชสีมา มหาวิทยาลัยศรีปทุม โดย ผศ.ดร.สมเกียรติ กรวยสวัสดิ์ นักวิจัยคุณภาพด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม และอาจารย์สำนักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้รับเชิญจากเกษตรอำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ให้จัดแสดงนิทรรศการผลงานทางวิชาการเกี่ยวกับการผลิตแก๊สชีวภาพ (BIOGAS) พลังงานทางเลือกหรือพลังงานทดแทนในอนาคต เพื่อถ่ายทอดและเผยแพร่ความรู้แก่เกษตรกร สำหรับเป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้เกษตรกรไทย โดยมี นายณัฏฐกิตติ์ ของทิพย์ อธิบดีกรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เกียรติเป็นประธานในงาน เมื่อเร็วๆนี้ #SPU #มหาวิทยาลัยศรีปทุม #เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง #สำนักวิชาศึกษาทั่วไป #เกษตรอำเภอบัวใหญ่ #แก๊สชีวภาพ

Back To Top