Tag: ชมรมสื่อออนไลน์รับเรื่องเรียนหวั่น กฟน.เสียหายกรณีเช่าปิคอัพอีวี

ข่าวประชาสัมพันธ์

ชมรมสื่อออนไลน์รับเรื่องเรียนหวั่น กฟน.เสียหายกรณีเช่าปิคอัพอีวี

ชมรมสื่อออนไลน์รับเรื่องเรียนหวั่น กฟน.เสียหายกรณีเช่าปิคอัพอีวี   นายวีระศักดิ์ ยอดอาจ ที่ปรึกษากฎหมายและรับเรื่องราวร้องทุกข์ ชมรมสื่อออนไลน์ เปิดเผยว่า ตามที่การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ได้ดำเนินการประกวดราคาเช่ารถส่วนกลาง ประเภทรถปิคอัพดับเบิ้ลแค็ป พลังไฟฟ้า (อีวี) งบประมาณปี 2566 โดยมีการจัดซอยขอบเขตของงาน หรือ TOR แบ่งเป็น การจัดเช่ารถปิคอัพดับเบิ้ลแค็ป พลังไฟฟ้า พร้อมติดตั้งหลังคาอลูมิเนียม จำนวน 3 คัน วงเงินงบประมาณ 7,707,480 บาท การจัดเช่ารถปิคอัพดับเบิ้ลแค็ป พลังไฟฟ้า แบบมาตรฐานทั่วไป จำนวน 11 คัน วงเงิน 28,003,793 บาท การจัดเช่ารถปิคอัพดับเบิ้ลแค็ป พลังไฟฟ้า พร้อมติดตั้งหลังคาไฟเบอร์กลาสทรงสูง จำนวน 9 คัน วงเงิน 23,239,620 บาท การจัดเช่ารถปิคอัพดับเบิ้ลแค็ป พลังไฟฟ้า พร้อมติดตั้งหลังคาไฟเบอร์กลาสทรงเตี้ย จำนวน 8 คัน วงเงิน 20,657,094 […]

Back To Top