SVL Group สนับสนุนงานภาคสังคม เหล่ากาชาดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

SVL Group สนับสนุนงานภาคสังคม เหล่ากาชาดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

SVL Group สนับสนุนงานภาคสังคม เหล่ากาชาดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

SVL Group สนับสนุนงานภาคสังคม เหล่ากาชาดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

นายอำเภอบางสะพาน -นายเลิศยศ แย้มพราย รับมอบงบสนับสนุนสลากกาชาดการกุศล ประจำปี 2566 จากเอสวีแอล กรุ๊ป (SVL Group) โดยมีนางสาววันวิสาข์  หุ้นจิ้น ผู้จัดการส่วนชุมชนสัมพันธ์และพัฒนาชุมชน เป็นผู้แทนมอบ ณ ที่ว่าการอำเภอบางสะพาน งบประมาณดังกล่าวฯ เพื่อสนับสนุนงานภาคสังคม ด้านสาธารณกุศลของเหล่ากาชาดจังหวัดประจวบฯ ซึ่งจะมีพิธีออกสลากกาชาดการกุศล วันที่ 15 มีนาคม ที่จะถึงนี้ ณ เวทีกลาง หน้าศาลาจังหวัดประจวบฯ

ส่งข่าวประชาสัมพันธ์ที่เมล์ : pr@prfreeonline.com Line : @649dwyqd
Back To Top