SRIPATUM USR มอบอุปกรณ์กีฬาให้โรงเรียนบ้านห้วยกะโปะ จ.เพชรบูรณ์


โค้ดส่วนลด shopee 6 เดือน 6

SRIPATUM USR มอบอุปกรณ์กีฬาให้โรงเรียนบ้านห้วยกะโปะ

SRIPATUM USR มอบอุปกรณ์กีฬาให้โรงเรียนบ้านห้วยกะโปะ จ.เพชรบูรณ์

อาจารย์สุรศักดิ์ ทรัพย์เพิ่ม ผู้อำนวยการกลุ่มงานกิจการนักศึกษาและผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬา มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นประธานมอบอุปกรณ์กีฬา และร่วมเล่นฟุตบอลเชื่อมความสัมพันธ์กับชุมชน ในโครงการ SRIPATUM USR “ลมหนาวพัดโชยมา เอสพียู คลายหนาวให้น้อง ๆ ได้อบอุ่น” ณ โรงเรียนบ้านห้วยกะโปะ อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2565 ที่ผ่านมา

#SRIPATUM_USR #SPU #มหาวิทยาลัยศรีปทุม #เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง #กลุ่มงานกิจการนักศึกษา #สำนักงานการกีฬา

🔥8

admin

สามารถฝากข่าวประชาสัมพันธ์ฟรีได้ที่. pr@prfreeonline.com