SPU MOU DEBUZ มุ่งพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ส่งเสริมความรู้ ทักษะ และเข้าใจกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสื่อดิจิทัล เตรียมพร้อมสำหรับการทำงาน

SPU MOU DEBUZ มุ่งพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ส่งเสริมความรู้ ทักษะ และเข้าใจกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสื่อดิจิทัล เตรียมพร้อมสำหรับการทำงาน

โค้ดส่วนลด-shopee

SPU MOU DEBUZ มุ่งพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ส่งเสริมความรู้ ทักษะ และเข้าใจกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสื่อดิจิทัล เตรียมพร้อมสำหรับการทำงาน

มหาวิทยาลัยศรีปทุม (คณะดิจิทัลมีเดีย และคณะนิติศาสตร์) จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับ บริษัทดี บัสซ์ จำกัด โดยมี ผศ.ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี และร่วมลงนาม (MOU) กับ คุณสิทธิชัย เทพไพฑูรย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดีบัสซ์ จำกัด เพื่อร่วมมือในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษาให้มีความรู้ ทักษะ และเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการทำงาน รวมถึงเพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาให้มีความเข้าใจทางด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการสร้างและผลิตสื่อดิจิทัลให้เหมาะสมกับการทำงานต่อในอนาคต ซึ่งมี ผศ.เจียมจิต สุวรรณน้อย คณบดีคณะนิติศาสตร์ และ ผศ.ดร.กมล จิราพงษ์ คณบดีคณะดิจิทัลมีเดีย SPU พร้อมด้วย ผู้บริหาร บริษัท ดีบัสซ์ จำกัด ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องบอร์ดรูม ชั้น14 อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน) เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2567

#SPU #มหาวิทยาลัยศรีปทุม #SripatumUniversity #คณะดิจิทัลมีเดีย #คณะนิติศาสตร์ #Dek67 #Dek68

ส่งข่าวประชาสัมพันธ์ที่เมล์ : pr@prfreeonline.com Line : @649dwyqd
Back To Top