SPU เปิดแจ้งความจำนงเข้าร่วมพิธีประสาทปริญญาบัตรผู้สำเร็จการศึกษา

SPU เปิดแจ้งความจำนงเข้าร่วมพิธีประสาทปริญญาบัตรผู้สำเร็จการศึกษา

SPU เปิดแจ้งความจำนงเข้าร่วมพิธีประสาทปริญญาบัตรผู้สำเร็จการศึกษา

SPU เปิดแจ้งความจำนงเข้าร่วมพิธีประสาทปริญญาบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ม.ศรีปทุม (กทม.) เริ่ม 17 ต.ค. – 20 พ.ย. 65

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอเชิญผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา (กทม.)

แจ้งความจำนงเพื่อเข้าร่วมพิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2564

ได้ตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม  – 20 พฤศจิกายน 2565

โดยสแกน QR CODE แจ้งความจำนงเพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมพิธีฯ

** กรณีนักศึกษาที่ไม่ประสงค์จะเข้าร่วมพิธีประสาทปริญญาบัตร นักศึกษาต้องสแกน QR CODE เพื่อแจ้งไม่ประสงค์เข้าร่วมพิธี

โดย มหาวิทยาลัยศรีปทุม (กทม.) กำหนดจัดพิธีประสาทปริญญา แก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม ประจำปีการศึกษา 2565 ในระหว่างวันที่  23 – 25 ธันวาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน)

*** สอบถามรายละเอียด เพิ่มเติม สำนักงานทะเบียน โทร. 0 2579 1111 ต่อ 1026 และ 1362

Line ID @477whpak

#SPU # #มหาวิทยาลัยศรีปทุม #SRIPATUM #เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง

ส่งข่าวประชาสัมพันธ์ที่เมล์ : pr@prfreeonline.com Line : @649dwyqd
Back To Top