SPU เข้าพบปะหารือโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น และสวัสดีปีใหม่ 2024 ร.ร.บางบัว (เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร)

ส่วนลดlazada 2024ส่วนลดlazada 2024
lazada โค้ดคูปองลดแรง
ส่วนลดพิเศษ lazada

SPU เข้าพบปะหารือโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น และสวัสดีปีใหม่ 2024 ร.ร.บางบัว (เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงไกร สัจจะหฤทัย คณบดีคณะการสร้างเจ้าของธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุมประธานคณะทำงานโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยงโรงเรียน นำทีมอาจารย์พี่เลี้ยง จากคณะการสร้างเจ้าของธุรกิจ คณะดิจิทัลมีเดีย คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ และคณะบริหารธุรกิจ เข้าสวัสดีปีใหม่ 2024 นางสุนิพา ไชยหงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบางบัว (เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) และคณะครู ในโอกาสเข้าพบปะหารือการดำเนินโครงการฯ ประจำปี 2567 ณ โรงเรียนบางบัว (เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567

ทั้งนี้ โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นฯ มีวัตถุประสงค์ในการยกระดับพัฒนาการเรียนการสอนในองค์ความรู้ใหม่ เพื่อการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่นักเรียน และต่อยอดขยายองค์ความรู้ไปสู่ชุมชน โดยมหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้ร่วมกับ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) และเครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา ภาคกลางตอนบน โดยมี โรงเรียนบางบัว (เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) เป็นปีที่ 9

#SPU #มหาวิทยาลัยศรีปทุม #เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง #ร.ร.บางบัว #โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นฯ

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่น่าสนใจ | ข่าวประชาสัมพันธ์ฟรี | PRFreeOnline 🔥3

admin

สามารถฝากข่าวประชาสัมพันธ์ฟรีได้ที่. pr@prfreeonline.com