SPU มหาวิทยาลัยเอกชน หนึ่งเดียว! ที่ได้รับคัดเลือกให้เป็น

ส่วนลดlazada 2024ส่วนลดlazada 2024
lazada โค้ดคูปองลดแรง
ส่วนลดพิเศษ lazada

SPU มหาวิทยาลัยเอกชน หนึ่งเดียว! ที่ได้รับคัดเลือกให้เป็น

SPU มหาวิทยาลัยเอกชน หนึ่งเดียว! ที่ได้รับคัดเลือกให้เป็น “มหาวิทยาลัยที่มีนโยบายส่งเสริม อาจารย์ต้นแบบ ด้านการสอน ประจำปี 2566”

ยกนิ้วให้! มหาวิทยาลัยศรีปทุม (SPU) ได้รับประกาศเกียรติคุณ “ให้เป็นมหาวิทยาลัยที่มีนโยบายส่งเสริม อาจารย์ต้นแบบ ด้านการสอน ประจำปี 2566” จากสมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศ ร่วมกับ. สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.). และนับเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนของประเทศไทย เพียงแห่งเดียวในปี 2566 นี้ ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับรางวัลประกาศเกียรติคุณฯ ทั้งนี้สำหรับรางวัลประกาศเกียรติคุณดังกล่าว มอบให้เพื่อเป็นการยกย่องให้เกียรติแก่สถาบ้นอุดมศึกษาที่มีนโยบายมุ่งส่งเสริมอาจารย์ด้านการสอนที่ดี มีจรรยาบรรณวิชาชีพ มีความสามารถ ในการสร้างและรักษาคุณภาพการศึกษาในระดับอุดมศึกษา เมื่อเร็วๆนี้

#มหาวิทยาลัยศรีปทุม #SripatumUniversity #TLC #เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง #ศูนย์สนับสนุนและพัฒนาสื่อการเรียนการสอน

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่น่าสนใจ | ข่าวประชาสัมพันธ์ฟรี | PRFreeOnline 🔥23

admin

สามารถฝากข่าวประชาสัมพันธ์ฟรีได้ที่. pr@prfreeonline.com