SPU ปลื้มปริ่ม “หนูวรรณ” นักศึกษาทุน จบที่ 6 คนสุดท้าย The Golden Singer คว้าสัญญา ONE 31 – GMM GRAMMY

The Golden Singer คว้าสัญญา ONE 31 - GMM GRAMMY

SPU ปลื้มปริ่ม “หนูวรรณ” นักศึกษาทุน จบที่ 6 คนสุดท้าย The Golden Singer คว้าสัญญา ONE 31 – GMM GRAMMY

SPU ปลื้มปริ่ม “หนูวรรณ” นักศึกษาทุน จบที่ 6 คนสุดท้าย The Golden Singer คว้าสัญญา ONE 31 – GMM GRAMMY

มหาวิทยาลัยศรีปทุม โดย ผศ.ดร.จรรยา พุคยาภรณ์ รองอธิการบดี ร่วมแสดงความยินดีและมอบทุนสนับสนุน “หนูวรรณ” นางสาวกัลยาวรรณ เพ็ชร์อินทร์ นักศึกษาทุนผู้มีความสามารถพิเศษด้านศิลปวัฒนธรรม จากสาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ในโอกาสที่ประสบความสำเร็จ จากการเข้าร่วมการแข่งขันประกวดร้องเพลง รายการ The Golden Singer เวทีเสียงเพราะ ที่จัดประกวดเป็นครั้งแรก โดยแสดงความสามารถจนผ่านเข้าไปเป็น 6 คนสุดท้าย และได้รับการเซ็นสัญญาในฐานะ**”ศิลปินและนักแสดง”** กับ ทางช่อง ONE 31, GMM GRAMMY เมื่อเร็วๆนี้

“หนูวรรณ” นักศึกษาทุนผู้มีความสามารถพิเศษด้านศิลปวัฒนธรรม จากสาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ คณะบริหารธุรกิจ SPU เผยความรู้สึกว่า รู้สึกดีใจและภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยศรีปทุม ที่มอบทุนการศึกษาและสนับสนุนให้นักศึกษาได้มีโอกาสแสดงความสามารถพิเศษด้านต่างๆ รู้สึกขอบคุณคณาจารย์และเพื่อนๆ ที่คอยให้กำลังใจมาโดยตลอด

ผศ.ดร.จรรยา พุคยาภรณ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม กล่าวว่า มหาวิทยาลัยศรีปทุม มุ่งส่งเสริมให้นักศึกษามีความสามารถรอบด้าน สนับสนุนให้นักศึกษาได้แสดงศักยภาพและความสามารถพิเศษ รู้สึกภูมิใจที่ “หนูวรรณ” นักศึกษาทุนของมหาวิทยาลัย ประสบความสำเร็จในการประกวดร้องเพลง และได้รับการเซ็นสัญญาเป็นศิลปินกับช่อง ONE 31 และ GMM GRAMMY

“หนูวรรณ” ถือเป็นตัวอย่างที่ดีของนักศึกษาที่มีความมุ่งมั่น ใฝ่ฝัน และมีความพยายาม หวังว่าจะเป็นแรงบันดาลใจให้นักศึกษาคนอื่นๆ กล้าแสดงออก กล้าทำตามความฝัน และประสบความสำเร็จในชีวิต

#SPU #มหาวิทยาลัยศรีปทุม #เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง #คณะบริหารธุรกิจ

ส่งข่าวประชาสัมพันธ์ที่เมล์ : pr@prfreeonline.com Line : @649dwyqd
Back To Top