SPU จับมือ บริษัท Hotel Plus และ โรงแรมมณเฑียร สุรวงศ์ MOU มุ่งส่งเสริมและสนับสนุนนักศึกษาสหกิจศึกษาแบบเชิงรุก หวังต่อยอดสหกิจศึกษานานาชาติ

คูปองส่วนลดลาซโบนัส
lazada โค้ดคูปองลดแรง
ส่วนลดพิเศษ lazada

SPU จับมือ บริษัท Hotel Plus และ โรงแรมมณเฑียร สุรวงศ์ MOU มุ่งส่งเสริมและสนับสนุนนักศึกษาสหกิจศึกษาแบบเชิงรุก หวังต่อยอดสหกิจศึกษานานาชาติ

คณะศิลปศาสตร์ จับมือ ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่าง มหาวิทยาลัยศรีปทุม (SPU) กับ บริษัท HOTEL PLUS และ โรงแรมมณเฑียร สุรวงศ์ กรุงเทพมหานคร โดยมี ผศ.ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดี พร้อมด้วย ผศ.ดร.ไพบูลย์ สุขวิจิตร บาร์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ ร่วมลงนาม (MOU) กับ นายปราบ เอื้อพัชรพล กรรมการผู้จัดการ บริษัท Hotel Plus (บริษัทที่มีเครือข่ายโรงแรมขนาดกลางและขนาดเล็กรวมกว่า 70 แห่ง) และนายสุชานนท์ มงคลธง ผู้จัดการโรงแรมมณเฑียร สุรวงศ์ กรุงเทพมหานคร เพื่อร่วมมือทางวิชาการ วิชาชีพ และการส่งเสริมสนับสนุนนักศึกษาในการออกปฎิบัติงานสหกิจศึกษาแบบเชิงรุก เพื่อเสริมความแข็งแกร่งและปูทางให้นักศึกษา SPU ในหลากหลายคณะ ได้มีโอกาสต่อยอดในการรับและส่งนักศึกษาออกไปสหกิจศึกษานานาชาติต่อไป ณ ห้องบอร์ดรูม ชั้น 14 อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน) เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2566 ที่ผ่านมา

#SPU #คณะศิลปศาสตร์ #มหาวิทยาลัยศรีปทุม #เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง #MOU #DEK67 #JBC #CBC #EBC

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่น่าสนใจ | ข่าวประชาสัมพันธ์ฟรี | PRFreeOnline 🔥1

admin

สามารถฝากข่าวประชาสัมพันธ์ฟรีได้ที่. pr@prfreeonline.com