SPU จับมือ ช่อง 3 MOU ร่วมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และพัฒนาบุคลากรคุณภาพสู่มืออาชีพ

ส่วนลด iPhone 15 shope
lazada โค้ดคูปองลดแรง
ส่วนลดพิเศษ lazada

SPU จับมือ ช่อง 3 MOU ร่วมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และพัฒนาบุคลากรคุณภาพสู่มืออาชีพ

 

ผศ.ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม (คนซ้ายสุด) เข้าร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับ นายสุรินทร์ กฤตยาพงศ์พันธุ์ กรรมการผู้อำนวยการสายธุรกิจโทรทัศน์ และ ดร.อัครพล วีรวงศ์ รองกรรมการผู้อำนวยการ สำนักบริหารทรัพยากร บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน) เพื่อส่งเสริมและต่อยอดการเรียนรู้ผ่านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือ Work Based Learning ให้กับนักศึกษาและพัฒนาสู่การทำงานอย่างมืออาชีพ รวมถึงการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และนวัตกรรมต่างๆ ระหว่างบริษัทและสถาบันการศึกษาในการสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพสู่สังคม ผ่านการจัดโครงการและกิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน พร้อมทั้งสร้างโอกาสให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุมในการเรียนรู้กับตัวจริงประสบการณ์จริงในอุตสาหกรรม ณ อาคารมาลีนนท์ ทาวเวอร์ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2566 ที่ผ่านมา

#มหาวิทยาลัยศรีปทุม #SripatumUniversity #SPU #CH3 #บริษัทบีอีซีเวิลด์จำกัด(มหาชน)

🔥7

admin

สามารถฝากข่าวประชาสัมพันธ์ฟรีได้ที่. pr@prfreeonline.com