SPU จัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้สำหรับนักศึกษา “อันตรายจากสารปนเปื้อนในอาหาร : รู้ทัน ไม่เสี่ยงโรค”

ส่วนลดlazada 2024ส่วนลดlazada 2024
lazada โค้ดคูปองลดแรง
ส่วนลดพิเศษ lazada

SPU จัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้สำหรับนักศึกษา “อันตรายจากสารปนเปื้อนในอาหาร : รู้ทัน ไม่เสี่ยงโรค”

 

สำนักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยศรีปทุม โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ขนิษฐา ชัยรัตนาวรรณ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักวิชาศึกษาทั่วไป พร้อมด้วยคณาจารย์ จัดกิจกรรมการเรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง โครงการส่งเสริมความรู้ หัวข้อเรื่อง อันตรายจากสารปนเปื้อนในอาหาร : รู้ทัน ไม่เสี่ยงโรค ซึ่งได้รับเกียรติจากทีมวิทยากรของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) มาร่วมถ่ายทอดความรู้และแชร์ประสบการณ์ต่างๆให้กับนักศึกษา SPU เพื่อไม่ให้เราต้องตกเป็นเหยื่ออันตราย ดังนั้นเราจึงควรสังเกต และรับรู้ถึงอันตรายจากสารพิษต่างๆที่ปนเปื้อนฯ ณ ห้องปฎิบัติการสำนักวิชาศึกษาทั่วไป อาคาร 5 ชั้น 8 มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน) เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2566

#SPU #มหาวิทยาลัยศรีปทุม #เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง #สำนักวิชาศึกษาทั่วไป #อย.

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่น่าสนใจ | ข่าวประชาสัมพันธ์ฟรี | PRFreeOnline 🔥9

admin

สามารถฝากข่าวประชาสัมพันธ์ฟรีได้ที่. pr@prfreeonline.com