SPU ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาวิชาการ หัวข้อ “การออกแบบ และประเมินผู้เรียนตามสภาพจริง”

คูปองส่วนลดลาซโบนัส
lazada โค้ดคูปองลดแรง
ส่วนลดพิเศษ lazada

SPU ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาวิชาการ หัวข้อ “การออกแบบ และประเมินผู้เรียนตามสภาพจริง”

 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาทางวิชาการ หัวข้อ “การออกแบบ และประเมินผู้เรียนตามสภาพจริง”

วิทยากรโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ธนิตา เลิศพรกุลรัตน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายสื่อและสารสนเทศ

สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ในวันเสาร์ที่ 27 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00-12.00 น.

รูปแบบ hybrid ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน) หรือ

ผ่านระบบ Online Zoom & Facebook Live

ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้รับ e-Certificate

สามารถลงทะเบียนได้ที่ https://forms.gle/zkrC2w59EsKwq49a9

 

 

จัดโดย นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

#SPU #มหาวิทยาลัยศรีปทุม #เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง #วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ #หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต #สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่น่าสนใจ | ข่าวประชาสัมพันธ์ฟรี | PRFreeOnline 🔥4

admin

สามารถฝากข่าวประชาสัมพันธ์ฟรีได้ที่. pr@prfreeonline.com