Sixth Form 2 ปีสำคัญสู่การเรียนต่อมหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วโลก

Sixth Form 2 ปีสำคัญสู่การเรียนต่อมหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วโลก

Sixth Form 2 ปีสำคัญสู่การเรียนต่อมหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วโลก

Sixth Form 2 ปีสำคัญสู่การเรียนต่อมหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วโลก! โรงเรียนนานาชาติเวลลิงตันคอลเลจ กรุงเทพ ให้ทุนการศึกษา 1,000,000 บาท เปิดโอกาสการเรียนระดับ World Class

เทรนด์การส่งบุตรหลานไปเรียนต่างประเทศของไทยมีมาอย่างต่อเนื่อง ส่วนใหญ่มีจุดหมายอยู่ที่อังกฤษ และสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นประเทศที่ได้รับการยอมรับด้านการศึกษาต่อต่างประเทศ

จากความต้องการเรียนต่อต่างประเทศทำให้การเข้าเรียนในโรงเรียนนานาชาติเติบโต ส่งผลให้กว่า 10 ปีที่ผ่านมานี้มีการเปิดตัวของโรงเรียนนานาชาติในไทย จาก 10 กว่าแห่ง เพิ่มเป็นหลัก 100 และขยับเป็น 234 แห่งในปัจจุบัน กระจายตัวอยู่ในกรุงเทพฯ 122 แห่ง และในจังหวัดสำคัญ เช่น ภูเก็ต ชลบุรี นนทบุรี เป็นต้น โดย หลักสูตรที่ได้รับการยอมรับ ได้แก่ ระบบอังกฤษ ที่เน้นการเรียนรู้วิชาการ โดยสามารถเลือกเรียน A-Level หรือ IB Diploma ตอน Year 12-13 (ขึ้นอยู่กับโรงเรียน) , ระบบอเมริกา เรียนรู้ผ่านกิจกรรมควบคู่ไปกับวิชาการ

โรงเรียนนานาชาติในไทยเติบโตไม่หยุด

การส่งบุตรหลานเข้าโรงเรียนนานาชาติในไทยมีเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี ตัวเลขจากสมาคมโรงเรียนนานาชาติแห่งประเทศไทย (International Schools Association of Thailand : ISAT) คาดการณ์ว่ามูลค่าตลาดรวมของธุรกิจโรงเรียนนานาชาติในปี 2566 ประมาณ 70,000 ล้านบาท ขณะที่จำนวนนักเรียนในโรงเรียนนานาชาติ ขยายตัวเป็น 65,000-75,000 คน เติบโตเฉลี่ย 5-10% ต่อปี

กลุ่มเป้าหมายหลักมีทั้งครอบครัวคนไทยที่วางแผนส่งลูกเข้าเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนมุ่งหน้าสู่มหาวิทยาลัยระดับท็อปในต่างประเทศ รวมทั้งจากครอบครัวผู้บริหารระดับสูงและระดับกลางจากต่างประเทศที่เดินทางเข้ามาทำงานในไทยพร้อมครอบครัว และผู้ปกครองจากประเทศเพื่อนบ้าน เช่น เมียนมา กัมพูชา รวมถึงจีน ที่มองไทยเป็นประเทศน่าอยู่ การศึกษาได้มาตรฐาน ค่าเรียนมีความเหมาะสม และค่าครองชีพไม่สูงมากนัก เมื่อเปรียบเทียบกับการส่งไปเรียนที่ประเทศอื่น

Sixth Form เวลาทองของการศึกษา

มร.คริสโตเฟอร์ นิโคลส์ ครูใหญ่โรงเรียนนานาชาติเวลลิงตันคอลเลจ กรุงเทพ (Wellington College Bangkok) กล่าวว่า Sixth Form หรือ Year 12 และ Year 13 นับเป็นช่วงเวลา 2 ปีที่สำคัญของการเรียนก่อนก้าวสู่การเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วโลก ที่เวลลิงตันคอลเลจ กรุงเทพ มีการเตรียมความพร้อมให้นักเรียนอย่างเต็มที่ เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยที่ตนเลือก โรงเรียนจึงมีการช่วยเหลือนักเรียนในทุกขั้นตอน ตั้งแต่การให้คำปรึกษาเรื่องการเลือกมหาวิทยาลัย การสมัครเข้าเรียน การเขียนเรียงความ การเตรียมตัวสัมภาษณ์ เพื่อให้นักเรียนมีความพร้อมมากที่สุด รวมถึงยังมีการสอนทักษะที่สำคัญที่ใช้ในการเข้ามหาวิทยาลัยชั้นนำ ซึ่งเป็นการเรียนแบบพึ่งพาตัวเอง และ อาศัยการคิดวิเคราะห์เชิงลึก ซึ่งถ้าหากนักเรียนทำได้ดี มีผลงานโดดเด่น ก็จะเป็นที่ต้องการของมหาวิทยาลัยชั้นนำ

จากการที่ โรงเรียนเวลลิงตันคอลเลจ เป็นสมาชิกของ CIS หรือ Council of International School ทำให้โรงเรียนมีการติดต่อโดยตรงกับ Admission ของมหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วโลก เป็นการช่วยนักเรียนด้านการเตรียมความพร้อมได้อย่างเต็มที่

Realise Your Potential ค้นพบศักยภาพที่เป็นตัวคุณ

เวลลิงตันคอลเลจ กรุงเทพ ใช้หลักสูตร A-Level ในระดับ Sixth Form เพราะ A-Level เป็นที่ยอมรับ อย่างกว้างขวางจากมหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วโลกทั้งยุโรป อเมริกา เอเชีย หากคะแนน A-Level สูงตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนดสามารถใช้คะแนน A-Level ยื่นเข้าได้เลยโดยไม่จำเป็นต้องสอบเข้าอีก และมีการเปิดสอนคลอบคลุม ตั้งแต่วิทยาศาสตร์ ศิลปะ คณิตศาสตร์ การออกแบบและเทคโนโลยี, วิทยาการคอมพิวเตอร์, ธุรกิจ, การละคร, ชีววิทยา เคมี ฟิสิกส์ และอื่นๆ รวม 20 สาขาวิชา

ขณะเดียวกันที่เวลลิงตันคอลเลจ กรุงเทพ ยังเน้นส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนได้ค้นพบศักยภาพของตัวเอง และมีความสุขกับการเรียน โดยมีครูผู้มากประสบการณ์ที่จบจากมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศอังกฤษ ไม่ว่าจะเป็น Oxford และ Cambridge มาสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กแต่ละคน ที่สำคัญ เวลลิงตันคอลเลจ เป็นโรงเรียนแรกของประเทศอังกฤษที่มีการนำ Happiness & Wellbeing หรือทักษะการมีชีวิตที่ดี เข้ามาอยู่ในหลักสูตร เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจ สอนให้รู้จักการแก้ไขปัญหาแต่ละด้าน ไปจนถึงการดูแลจิตใจของตัวเอง ซึ่งเป็นการพัฒนาทักษะการใช้ชีวิตและการทำงานที่สำคัญ

นอกจากนี้ ตลอดการเรียนจะมีกิจกรรมส่งเสริมทักษะเพิ่มเติม ทั้งดนตรี กีฬา หรือ สายเทคโนโลยี โดยส่งเสริมทักษะในรูปแบบของ Personalised Education หรือ จัดการสอนตามความถนัดและศักยภาพของแต่ละคน โดยมีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายรองรับความสนใจที่หลากหลาย

1Million Baht Award โอกาสเข้าถึงแหล่งความรู้ระดับโลก

“1 Million baht Award” เป็นอีกหนึ่งโอกาสทางการศึกษาที่เวลลิงตันคอลเลจ กรุงเทพ เปิดให้นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ Year 11 ในโรงเรียนนานาชาติ ที่สนใจอยากมาศึกษาต่อในระดับ Sixth Form (Year 12-13) ที่ เวลลิงตันคอลเลจ กรุงเทพ ด้วยการมอบทุนการศึกษา 1,000,000 บาท เพื่อให้นักเรียนได้ใช้เวลา 2 ปี ที่สำคัญในการพัฒนาศักยภาพได้อย่างเต็มที่ก่อนก้าวไปสู่การเรียนต่อในมหาวิทยาลัยระดับโลก

“ผมเชื่อว่าพ่อแม่ทุกคนอยากมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูก ที่เวลลิงตันคอลเลจ กรุงเทพ เป็นโรงเรียนที่พร้อมจะช่วยผลักดันให้นักเรียนทุกคนได้แสดงศักยภาพออกมาได้อย่างเต็มที่”

1 Million baht Award โอกาสดี ๆ สำหรับนักเรียน Year 11 (อายุ 15-16 ปี) ที่ไม่ควรปล่อยผ่าน ผู้ปกครองที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดการรับทุนการศึกษา และ นัดหมายเข้ามาเยี่ยมชมโรงเรียนได้ที่ Admissions@wellingtoncollege.ac.th หรือโทร 02-0878888

ส่งข่าวประชาสัมพันธ์ที่เมล์ : pr@prfreeonline.com Line : @649dwyqd
Back To Top