SE SPU ชวนน้องๆนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมประกวดไอเดียนวัตกรรมธุรกิจ “WellTech Entrepreneur” ชิงเงินรางวัล! มุ่งสู่สุขภาพที่ดี ชีวิตที่ดี ผ่านนวัตกรรม

SE SPU ชวนน้องๆนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมประกวดไอเดียนวัตกรรมธุรกิจ “WellTech Entrepreneur” ชิงเงินรางวัล! มุ่งสู่สุขภาพที่ดี ชีวิตที่ดี ผ่านนวัตกรรม

SE SPU ชวนน้องๆนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมประกวดไอเดียนวัตกรรมธุรกิจ “WellTech Entrepreneur” ชิงเงินรางวัล! มุ่งสู่สุขภาพที่ดี ชีวิตที่ดี ผ่านนวัตกรรม

คณะการสร้างเจ้าของธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชวนนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายและนักศึกษาระดับอุดมศึกษา ร่วมประกวดไอเดียนวัตกรรมทางธุรกิจ ในหัวข้อ “WellTech Entrepreneur: Good Health and Well-being”

ชิงเงินรางวัลสนับสนุนโปรเจค

รับสมัครเพียง 30 ทีมเท่านั้น!

ระดับมัธยมศึกษา 20 ทีม

ระดับอุดมศึกษา 10 ทีม

ภายในงาน

เรียนรู้แบบเต็มระบบจากผู้เชี่ยวชาญหลากหลายด้าน

พบกับคณะกรรมการสุด Exclusive! ร่วมตัดสิน

โอกาสสร้างผลงานโดดเด่น เผยแพร่สู่สาธารณะ

พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ การนำเสนอ และการทำงานเป็นทีม

สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 10 พฤษภาคม 2567

สมัครและดูรายละเอียดเพิ่มเติม https://moocs.nia.or.th/gsb-register

สอบถาม โทรศัพท์: 0952955447 (ศา)

อีเมล: spuhackfest@gmail.com

ผู้เข้าร่วมทุกท่านจะได้รับประกาศนียบัตร

ติดตามข่าวสาร

เพจ Facebook: คณะการสร้างเจ้าของธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

Openchat WellTech Entrepreneur: https://chat.line.biz/

อย่าพลาดโอกาส! ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนานวัตกรรม

#WellTechEntrepreneur #GoodHealthandWellbeing #มหาวิทยาลัยศรีปทุม #นวัตกรรม #ธุรกิจ #สุขภาพ #รางวัล #SE #SESPU #SPU #การประกวดนวัตกรรมทางธุรกิจ #คณะการสร้างเจ้าของธุรกิจ #SEเรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง

ส่งข่าวประชาสัมพันธ์ที่เมล์ : pr@prfreeonline.com Line : @649dwyqd
Back To Top