SE คณะใหม่มาแรงของ SPU มุ่งปั้นเจ้าของธุรกิจรุ่นใหม่

ส่วนลดlazada 2024ส่วนลดlazada 2024
lazada โค้ดคูปองลดแรง
ส่วนลดพิเศษ lazada

SE คณะใหม่มาแรงของ SPU มุ่งปั้นเจ้าของธุรกิจรุ่นใหม่

และ Talent สายงานธุรกิจให้ตอบโจทย์ความต้องการป้อนสู่ภาคอุตสาหกรรมดิจิทัล

มหาวิทยาลัยศรีปทุม เปลี่ยนชื่อคณะสหวิทยาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ใหม่เป็น “คณะการสร้างเจ้าของธุรกิจ” มุ่งสร้างบัณฑิตให้ตอบโจทย์สายงานด้านธุรกิจในอนาคตที่มีความหลากหลาย และปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว โดยมีจุดแข็งกระบวนการคิดตามแนวทาง 5 s ได้แก่ Start เริ่มต้นธุรกิจใหม่ภายใต้นวัตกรรมแห่งอนาคต Smart หลักในการตั้งเป้าหมาย Speed คิดเร็ว ทำเร็ว บนพื้นฐานของข้อมูล Synergy สร้างความเชื่อมโยงเครือข่ายนักธุรกิจรุ่นใหม่ และที่สำคัญคือ Success ประสบความสำเร็จตั้งแต่ยังเรียน การันตีได้ว่าสามารถจบมาพร้อมเป็น Talent ขององค์กร หรือเป็นสตาร์ทอัพ สร้างธุรกิจส่วนตัว รับเทรนด์ Purpose-driven business model ที่มีทิศทางการเติบโตอย่างต่อเนื่อง

ผศ.ดร.เกรียงไกร สัจจะหฤทัย คณบดีคณะการสร้างเจ้าของธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม กล่าวว่า ปัจจุบันเด็กรุ่นใหม่ให้ความสนใจในการสร้างแบรนด์ของตัวเองมากขึ้น ทำให้สายงานด้านนี้เติบโตเป็นที่ต้องการของตลาดงาน ทางคณะสหวิทยาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยศรีปทุม เล็งเห็นความสำคัญของคนรุ่นใหม่อย่างสตาร์ทอัพ ศาสตร์ด้านนี้ถือเป็นรากฐานของคณะ จึงเกิดแนวคิดที่จะพัฒนาสกิลนักศึกษาให้ตอบโจทย์อาชีพในอนาคต ด้วยการบูณาการข้ามศาสตร์และประยุกต์การเรียนการสอนในศาสตร์ใหม่ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง โดยได้เปลี่ยนชื่อคณะใหม่เป็น คณะการสร้างเจ้าของธุรกิจ (School of Entrepreneurship) ซึ่งมาพร้อมกับหลักสูตรใหม่ ที่เน้นการเรียนกับเจ้าของธุรกิจที่มีประสบการณ์จริง ผลักดันให้นักศึกษาได้มีโอกาสฝึกงานกับผู้บริหาร ทั้งในและต่างประเทศ โดยเลือกได้ถึง 2 รูปแบบ คือ มุ่งที่จะเป็น “เจ้าของธุรกิจ” เจาะลึกเรียนกับเจ้าของธุรกิจชั้นนำของประเทศ ศึกษาดูงานตามธุรกิจที่สนใจกับผู้บริหารตัวจริง ตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 ส่วนอีกรูปแบบคือ “ตามความชอบ” นักศึกษาจะได้เลือกเรียนตามสิ่งที่ตนเองสนใจจากทุกคณะในมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นกลุ่มวิชาเรียนกับผู้บริหารในสายงานต่างๆ เพื่อเติมเต็มองค์ความรู้ใหม่ๆ นำไปต่อยอดได้ในอนาคต

นอกจากนี้ ทางคณะยังมีโค้ชเฉพาะด้านเป็นที่ปรึกษาในการให้นักศึกษาทำโปรเจคที่สนใจ โดยเริ่มตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ไปจนถึงภาคการศึกษาสุดท้าย เพื่อให้นักศึกษาได้พัฒนา Project อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการฝึกทักษะตามความสามารถของนักศึกษา ได้แก่ ความคิดสร้างสรรค์ การสื่อสารสมัยใหม่ การจัดการอย่างเป็นระบบ และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี ในแต่ละชั้นปี นักศึกษาจะได้เรียนรู้ผ่านกระบวนการของหลักสูตรที่ดำเนินการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และสถานประกอบการ เช่น สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) สมาพันธ์ SME ไทย บริษัท Living Insider จำกัด และอีกกว่า 30 สถานประกอบการ ที่ร่วมจัดการเรียนรู้กับหลักสูตรและเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง เพื่อบ่มเพาะบัณฑิตพันธุ์ใหม่ให้ตอบโจทย์การทำธุรกิจแบบไร้ขีดจำกัด

สำหรับผู้ที่สนใจหลักสูตรของคณะการสร้างเจ้าของธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม สามารถเข้ามาสมัครเรียน พร้อมรับทุนการศึกษาได้อย่างต่อเนื่อง โดยดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ FB : คณะการสร้างเจ้าของธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม หรือ www.spu.ac.th

#SPU #มหาวิทยาลัยศรีปทุม #คณะการสร้างเจ้าของธุรกิจ #SE #เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง #SripatumUniversity

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่น่าสนใจ | ข่าวประชาสัมพันธ์ฟรี | PRFreeOnline 🔥4

admin

สามารถฝากข่าวประชาสัมพันธ์ฟรีได้ที่. pr@prfreeonline.com