Warning: Undefined property: WP_Error::$icons in /var/www/vhosts/prfreeonline.com/httpdocs/wp-content/themes/wp-diary/inc/admin/class-wp-diary-admin.php on line 235

Warning: Trying to access array offset on null in /var/www/vhosts/prfreeonline.com/httpdocs/wp-content/themes/wp-diary/inc/admin/class-wp-diary-admin.php on line 268

Warning: Undefined property: WP_Error::$name in /var/www/vhosts/prfreeonline.com/httpdocs/wp-content/themes/wp-diary/inc/admin/class-wp-diary-admin.php on line 239

Warning: Undefined property: WP_Error::$version in /var/www/vhosts/prfreeonline.com/httpdocs/wp-content/themes/wp-diary/inc/admin/class-wp-diary-admin.php on line 241

Warning: Undefined property: WP_Error::$author in /var/www/vhosts/prfreeonline.com/httpdocs/wp-content/themes/wp-diary/inc/admin/class-wp-diary-admin.php on line 242

Warning: Undefined property: WP_Error::$short_description in /var/www/vhosts/prfreeonline.com/httpdocs/wp-content/themes/wp-diary/inc/admin/class-wp-diary-admin.php on line 246
Pan Asia Metals จับมือพันธมิตรภาครัฐสานต่อความสำเร็จด้านการพัฒนาชุมชน - PRFreeOnline ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ฟรี

Pan Asia Metals จับมือพันธมิตรภาครัฐสานต่อความสำเร็จด้านการพัฒนาชุมชน

Pan Asia Metals จับมือพันธมิตรภาครัฐสานต่อความสำเร็จด้านการพัฒนาชุมชน

Pan Asia Metals จับมือพันธมิตรภาครัฐสานต่อความสำเร็จด้านการพัฒนาชุมชน

ผ่านการจัดพื้นที่ท่องเที่ยวสุดฮิต “ตลาดลองแล” พร้อมเฉลิมฉลองการก้าวเข้าสู่ปีที่ 6

Pan Asia Metals จับมือพันธมิตรภาครัฐสานต่อความสำเร็จด้านการพัฒนาชุมชน (2).JPG
(จากซ้ายไปขวา: นายกัมพล นิลพงษ์ – ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท PAM ประเทศไทย, นางสาวนิรชา บัณฑิตย์ชาติ – รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา, นายไพชยนต์ เจริญไชยศรี – ผู้เชี่ยวชาญด้านกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม บริษัท PAM ประเทศไทย, นางสาวเยาวภา อินทแย้ม – ผอ.รพ.สต.กะไหล, นางสาว Tish Koh – ผู้จักการการสื่อสารการตลาดประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก บริษัท PAM ประเทศไทย และนาย David Hobby – หัวหน้านักธรณีวิทยา บริษัท PAM ประเทศไทย)

19 ธันวาคม 2566 (กรุงเทพฯ ประเทศไทย) – เมื่อเร็ว ๆ นี้ บริษัท Pan Asia Metals (PAM) บริษัทซื้อขายแบตเตอรี่ในตลาดหลักทรัพย์เพียงแห่งเดียวที่มีโครงการผลิตลิเทียมคุณภาพสูงในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้จับมือกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ในการสนับสนุนการจัดตลาดลองแลที่จังหวัดพังงา โดยถือว่าเป็นการเฉลิมฉลองการก้าวเข้าสู่ปีที่ 6 ของตลาดแห่งนี้ ที่ได้ปฏิรูปชีวิตและความเป็นอยู่ของผู้คนในชุมชนผ่านการสร้างรายได้ อีกทั้งรังสรรค์พื้นที่ท่องเที่ยวอันเป็นที่รักพร้อมผลักดันการพัฒนาทางความยั่งยืนและความเป็นอยู่ที่เสมอภาคมากขึ้น

การก้าวเข้าสู่ปีที่ 6 ของตลาดแห่งนี้ได้สร้างรายที่เป็นกอบเป็นกำแก่ผู้คนในชุมชนกว่า 870,000 บาทพร้อมดึงดูดกลุ่มผู้คนจากหลากหลายภาคส่วนกว่า 5,000 คนไม่ว่าจะเป็นนักท่องเที่ยวท้องถิ่นและต่างถิ่น ผู้คนในชุมชน รวมไปถึงทางภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอีกด้วย ซึ่งตอกย้ำถึงชื่อเสียงของตลาดลองแลในฐานะแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมอย่างมากของจังหวัดพังงา การจัดงานครั้งนี้ PAM ยังเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายความร่วมมืออันยิ่งใหญ่ที่ประกอบไปด้วยหน่วยงานระดับจังหวัดและระดับประเทศอาทิ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กระทรวงสาธารณสุข กรมการปกครอง กรมพัฒนาชุมชน อบต.กะไล กรมราชทัณฑ์ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กระทรวงอุตสาหกรรม องค์การบริหารส่วนจังห1วัดพังงา และกรมส่งเสริมการเกษตร

การเข้าร่วมสนับสนุนและกลุ่มพันธมิตรทั้งหมดมีความมุ่งมั่นที่จะพลิกโฉมตลาดลองแลจากตลาดนัดท้องถิ่นให้เป็นตลาดที่มีความเป็นเอกลักษณ์และแตกต่างจากตลาดทั่วไป ซึ่งได้รับการยอมรับและการเป็นตัวอย่างของตลาดต่าง ๆ จากระดับจังหวัดไปจนถึงระดับภูมิภาคหรือแม้กระทั่งระดับประเทศ ท้ายนี้เพื่อสะท้อนถึงความมุ่งมั่นที่เด่นชัดต่อความยั่งยืน PAM ได้ยกเลิกการพิมพ์ใบปลิวและการใช้พลาสติกและวัสดุที่ไม่จำเป็น แต่เลือกใช้ผลิตภัณฑ์กระดาษที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและย่อยสลายได้ทางชีวภาพแทน ความคิดริเริ่มนี้สอดคล้องกับเป้าหมายของตลาดลองแลที่มีเอกลักษณ์ในแนวทางปฏิบัติสู่ความยั่งยืนที่เป็นรูปธรรมมากขึ้น

ส่งข่าวประชาสัมพันธ์ที่เมล์ : pr@prfreeonline.com Line : @649dwyqd
Back To Top