OKMD เปิดพื้นที่ต้นแบบ Read Café แห่งแรกของไทย

OKMD เปิดพื้นที่ต้นแบบ Read Café แห่งแรกของไทย

โค้ดส่วนลด-shopee

OKMD เปิดพื้นที่ต้นแบบ Read Café แห่งแรกของไทย

ร่วมมือ ธพส. ส่งเสริมการอ่านให้ประชาชนทุกช่วงวัย

สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) หรือ OKMD ลงนามความร่วมมือกับ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด หรือ DAD Asset Development ผู้บริหารศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ เปิดศูนย์การเรียนรู้ “พื้นที่ส่งเสริมการอ่าน (Read Cafe)” ภายในอาคารจอดรถ D (DEPOT) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ ยกระดับความรู้เข้าสู่ยุคดิจิทัล เพิ่มช่องทางการเข้าถึงและส่งเสริมการอ่านให้แก่ประชาชนทุกช่วงวัย

ดร.ทวารัฐ สูตะบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ หรือ OKMD กล่าวว่า “Read Café ต้นแบบร้านกาแฟรักการอ่านแห่งแรกของไทยในย่านแจ้งวัฒนะ เป็นอีกหนึ่งภารกิจสำคัญของ OKMD ในการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้กับประชาชน สร้างกระบวนการเรียนรู้สาธารณะ ผ่านการให้บริการความรู้ในแหล่งเรียนรู้ต้นแบบที่มีความทันสมัย สร้างวัฒนธรรมการอ่าน พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ และเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงความรู้ในสาขาต่างๆ ให้กับประชาชนไทยในทุกช่วงวัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ล่าสุดเราจึงจับมือกับ ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ ดำเนินโครงการดังกล่าว สร้างให้ Read Café เกิดบรรยากาศการส่งเสริมการอ่านในรูปแบบร้านกาแฟ เป็นเวลา 3 ปี ตกแต่งแบบโล่ง โปร่ง สบายตา ผสมผสานกลิ่นหอมของกาแฟ

Read Café บริการความรู้ในรูปแบบทันสมัยบนแพลตฟอร์มออนไลน์อย่าง แอปพลิเคชัน TK Read แอปพลิเคชันห้องสมุดดิจิทัล ซึ่งบรรจุหนังสือ และสื่อการเรียนรู้กว่า 50,000 เล่ม เพียงสมัครเป็นสมาชิกก็สามารถใช้งานได้ฟรี ตอบสนองเทรนด์การอ่านและไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ผ่านช่องทางออนไลน์มากขึ้น รองรับการใช้งานทุกอุปกรณ์ คัดสรร E-book Audio book และ คอร์สเรียนออนไลน์ หลากหลายหมวดหมู่ ทั้งการท่องเที่ยว วรรณกรรม ประวัติศาสตร์ ธุรกิจและการลงทุน คอมพิวเตอร์ หนังสือเด็ก ฯลฯ โดยปัจจุบันจากข้อมูลในปี 2566 แอปพลิเคชัน Tk Read มีจำนวนสมาชิกกว่า 455,779 คน และมีจำนวนการใช้งานกว่า 1,547,707 ครั้ง โดยมีจำนวนการยืมคืนกว่า 673,772 ครั้ง และจากการขยายผลสู่ Read Café เชื่อมั่นว่าจะเพิ่มพูนต่อยอดจำนวนประชาชนที่เข้าถึงองค์ความรู้และเพิ่มมูลค่าสร้างโอกาสทางธุรกิจได้ต่อไป”

ดร.นาฬิกอติภัค แสงสนิท กรรมการผู้จัดการ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด ธพส. หรือ DAD กล่าวว่า “ความร่วมมือกับ OKMD ในครั้งนี้ นับเป็นการพัฒนาและจัดสรรพื้นที่อาคารของส่วนราชการ ต่อยอดให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชน เป็นพื้นที่ส่งเสริมการอ่าน (Read Cafe) เรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นพันธมิตรกับ OKMD ผ่านการลงนามในบันทึกข้อตกลง (MOU) เป็นระยะเวลา 3 ปี สร้างสรรค์พื้นที่ถึง 50 ตารางเมตร ภายในอาคารจอดรถ D (DEPOT) บริเวณชั้น 2 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล และส่งเสริมการอ่าน ตลอดจนพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ในรูปแบบที่ทันสมัยแก่ประชาชนทุกช่วงวัย”

ส่งข่าวประชาสัมพันธ์ที่เมล์ : pr@prfreeonline.com Line : @649dwyqd
Back To Top