NT พาคณะผู้แทนรัฐบาลจากลาว เข้าชม Data Center เพื่อเตรียมการสร้าง Data Centerในลาว

NT พาคณะผู้แทนรัฐบาลจากลาว เข้าชม Data Center เพื่อเตรียมการสร้าง Data Centerในลาว

โค้ดส่วนลด-shopee

NT พาคณะผู้แทนรัฐบาลจากลาว เข้าชม Data Center เพื่อเตรียมการสร้าง Data
Centerในลาว

พันเอก สรรพชัยย์ หุวะนันทน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท
โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ให้การต้อนรับ Dr. Sthabandith
Insisiengmay ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแผนการและการลงทุน, Mr.
Keovisouk Solaphom ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสาร
พร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูงจากหน่วยงานภาครัฐของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
(สปป.ลาว) ที่เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือและเยี่ยมชมศึกษาดูงานในหัวข้อ
“เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้าน AI และ Data Center ในประเทศไทย”
พร้อมเข้าเยี่ยมชมศูนย์ NT Data Center
เพื่อศึกษาข้อมูลและเตรียมการสำหรับการสร้าง Data Center ที่มุ่งเน้น AI
ในประเทศลาว ณ อาคารโทรคมนาคม NT บางรัก

สำหรับ NT Data Center ให้บริการด้วยมาตรฐานระดับสากล
โดยมีระบบรักษาความปลอดภัยข้อมูลที่ทันสมัย
รวมทั้งเครือข่ายการสื่อสารด้วย Internet Gateway ที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ
ซึ่งปัจจุบัน NT มีศูนย์ Data Center มากที่สุดในประเทศจำนวน 13 แห่ง
การเยี่ยมชมครั้งนี้จึงถือเป็นอีกก้าวสำคัญในการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศไทยกับ
สปป.ลาว และยังเป็นการแสดงถึงความพร้อมของ NT และ Silicon Tech Park
ในการเป็นผู้นำทางด้านเทคโนโลยีและการสื่อสารในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
โดยระหว่างการก่อสร้าง Data Center
ใน สปป.ลาว ทาง Silicon Tech Park และรัฐบาล สปป.ลาว จะใช้ NT Data
Center ที่ตั้งอยู่ใน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
เป็นสถานที่พัฒนาโครงการร่วมกัน ในการเป็นศูนย์กลางทดลองและพัฒนาระบบ AI
ที่จะนำไปใช้ใน
Data Center ที่ สปป.ลาว ในอนาคต

ส่งข่าวประชาสัมพันธ์ที่เมล์ : pr@prfreeonline.com Line : @649dwyqd
Back To Top