MULA-X ร่วมมือกับ BOOKCAZE

ส่วนลดlazada 2024ส่วนลดlazada 2024
lazada โค้ดคูปองลดแรง
ส่วนลดพิเศษ lazada

MULA-X ร่วมมือกับ BOOKCAZE

รวบรวม E-BOOKS กว่า 350 เล่ม ภายใต้ห้องสมุดออนไลน์

Bookcaze 350_TH.png

(กรุงเทพ, ประเทศไทย – 25 มกราคม 2567) – Mula-X บริษัทฟินเทคของไทยที่มุ่งเน้นเพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการทางการเงินแก่กลุ่มผู้บริโภคที่ขาดโอกาสในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประกาศความร่วมมือกับ Bookcaze แพลตฟอร์มการศึกษาที่นำเสนอ ebooks ที่หลากหลาย

ความร่วมมือในครั้งนี้ ช่วยส่งเสริมผลิตภัณฑ์ Earned Wage Access (หรือที่เรียกว่า Salary on Demand) และ Salary to Wallet ที่ให้บริการโดย MULA พันธกิจของ Mula-X คือการสร้างแพลตฟอร์มดิจิทัลที่ให้บริการทางการเงิน ช่วยให้พนักงานระดับ blue collar, pink collar และ grey collar เข้าถึงบริการทางการเงิน พนักงานเหล่านี้ล้วนได้รับค่าจ้างเพียงค่าแรงขั้นต่ำและไม่เพียงพอต่อค่าครองชีพ โดยห้องสมุดออนไลน์ของ Mula มี e-books ให้เลือกมากกว่า 350 เล่ม เน้นย้ำถึงความมุ่งมั่นของ Mula-X ในการให้ความรู้ที่จะนำพาไปสู่อิสรภาพทางการเงินที่ควบคู่ไปกับความรู้ทางการเงิน

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่น่าสนใจ | ข่าวประชาสัมพันธ์ฟรี | PRFreeOnline 🔥3

admin

สามารถฝากข่าวประชาสัมพันธ์ฟรีได้ที่. pr@prfreeonline.com