MSC ได้รับคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน SET ESG Ratings ประจำปี 2566

คูปองส่วนลดลาซโบนัส
lazada โค้ดคูปองลดแรง
ส่วนลดพิเศษ lazada

MSC ได้รับคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน SET ESG Ratings ประจำปี 2566

บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ MSC ได้รับการคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน SET ESG Ratings ในระดับ Ratings “A” ในกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยี ประจำปี 2566 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันจันทร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2566 นับเป็นปีที่ 4 ที่ MSC ได้รับคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน (นับตั้งแต่ปี 2563) และเป็นปีแรกที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้เปลี่ยนชื่อจาก “หุ้นยั่งยืน THSI” เป็น “หุ้นยั่งยืน SET ESG Ratings” พร้อมทั้งเพิ่มการประกาศผลการประเมินในรูปแบบ “Ratings” เข้ามา จากเดิมที่ประกาศผลเป็น “รายชื่อบริษัทจดทะเบียน” เท่านั้น แสดงให้เห็นว่า MSC มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาองค์กรให้เติบโตอย่างมั่นคงต่อเนื่อง โดยคำนึงถึงการบริหารความเสี่ยง พร้อมรับมือกับปัจจัยการเปลี่ยนแปลงด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและให้ความสำคัญกับผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน

MSC ประกอบธุรกิจในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีมาเป็นเวลากว่า 37 ปี ได้ผ่านการประเมินคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน 193 บริษัท ประจำปี 2566 ที่ให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน สนับสนุนให้ภาคธุรกิจดำเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย โดยคำนึงถึง ESG (Environmental, Social and Governance) เพื่อสร้างความเข้มแข็งและการเติบโตที่ยั่งยืน มีการเปิดเผยข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม และสังคม ทั้งในส่วนนโยบายและเป้าหมายด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม ผลการดำเนินงานและประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรไฟฟ้า พลังงาน น้ำ การจัดการของเสีย รวมถึงการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับพนักงาน ชุมชน และสังคมผ่านกระบวนการทางธุรกิจ เพื่อนำพาองค์กรก้าวไปข้างหน้าอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่น่าสนใจ | ข่าวประชาสัมพันธ์ฟรี | PRFreeOnline 🔥5

admin

สามารถฝากข่าวประชาสัมพันธ์ฟรีได้ที่. pr@prfreeonline.com

ใส่ความเห็น