Metro Connect ร่วมมือ IBM Thailand จัดงาน Exploring IBM’s Newest Technology Advancements

Metro Connect ร่วมมือ IBM Thailand จัดงาน Exploring IBM’s Newest Technology Advancements

โค้ดส่วนลด-shopee

Metro Connect ร่วมมือ IBM Thailand จัดงาน Exploring IBM’s Newest Technology Advancements

บริษัท เมโทรคอนเนค จำกัด ร่วมกับ บริษัท ไอบีเอ็ม (ประเทศไทย) จำกัด จัดงานสัมนาในหัวข้อ “Exploring IBM’s Newest Technology Advancements” ในวันที่ 21 ธันวาคม 2566 ณ.โรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ เทอร์มินอล 21 โดย Mr. Varuch Rattanatumma, Assistant Vice President บริษัท เมโทรคอนเนค จำกัด ให้เกียรติกล่าวเปิดงาน และมีผู้เชี่ยวชาญร่วมบรรยายโซลูชั่นต่างๆ ดังต่อไปนี้

Mr. Kanoksak Ratchapat, Senior Security Technical Sales จาก บริษัท ไอบีเอ็ม (ประเทศไทย) จำกัด บรรยายในห้วข้อ “Protect your data and enable digital transformation with a modernized data protection” โดยกล่าวถึง Gaudium Data Protection solutions จะเข้ามาช่วยในการค้นหาข้อมูลที่ต้องการจะป้องกันรวมถึงกำหนด policy ในการเข้าถึงและเก็บข้อมูลการเข้าถึงข้อมูลทั้งจากบน on-premise และบน Cloud ที่สามารถป้องกันการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลที่เป็นความลับต่างๆ ขององค์กร โดยมีรายงานที่รองรับกับมาตรฐานทางด้านความปลอดภัยและกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งสามารถช่วยลูกค้าสะดวกในการตรวจสอบและรองรับการปฏิบัติตามข้อกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)

Mr.Tawan Soonthonarom, Presales Manager จาก บริษัท เมโทรคอนเนค จำกัด บรรยายในห้วข้อ “Real-time observability platform with performance and cost optimization platform” โดยพูดถึง Product Instana Observability (Instana) โซลูชันชั้นนำทางด้าน Application Performance Monitoring ที่ออกแบบมาเพื่อตอบรับกับความท้าทายในการจัดการแอปพลิเคชันสมัยใหม่อย่าง Micro Services และ Cloud Native เป็นต้น โดย Instana มีความสามารถในการสังเกตการณ์ (Observability) แอปพลิเคชันและระบบต่างๆได้อย่างอัตโนมัติ ช่วยให้คุณสามารถจัดการกับปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นกับแอปพลิเคชันของคุณได้ทันท่วงที

Mr. Pipat Lekhachaiworakul, Technical Sales Specialist (IBM zSystems & LinuxONE) จาก บริษัท ไอบีเอ็ม (ประเทศไทย) จำกัด บรรยายในห้วข้อ “How to Win the Commercial Battle Against Oracle with LinuxONE 4” ซึ่งจะพูดถึง IBM LinuxONE 4 ที่จะสามารถช่วยให้ลูกค้าลดค่าใช้จ่ายนี้ได้กว่า 78% แถมยังช่วยลูกค้าลดการใช้พลังงานและปริมาณคาร์บอนได้ถึง 80% ตอบโจทย์เรื่องของ Sustainability หรือ Green IT และยังช่วยให้ข้อมูลสำคัญมีความปลอดภัยสูงสุด

Mr.Thitiphat Phimsen, Brand Technical Specialist จาก บริษัท ไอบีเอ็ม (ประเทศไทย) จำกัด บรรยายในหัวข้อ “Modernize your business with IBM Power Systems” บรรยายถึง IBM Power Systems จะเป็นตัวช่วยให้องค์การของท่าน ในการเตรียมความพร้อมและก้าวข้ามผ่านทุกความท้าทาย เนื่องจากในโลกเทคโนโลยีในปัจจุบันทำให้การพัฒนาสิ่งต่างๆ ในโลกนี้เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว แต่ในขณะเดียวกันก็ส่งผลถึงปริมาณข้อมูลที่เติบโตขึ้นอย่างก้าวกระโดด ซึ่งการจะวิเคราะห์และเข้าใจนั้น จำเป็นต้องการระบบประมวลผลที่รวดเร็วยิ่งกว่า เช่นเดียวกับภัยคุกคามด้านความปลอดภัยที่นับวันจะยิ่งถูกท้าทายมากขึ้น ดังนั้นการเลือกใช้งานโซลูชันเซิร์ฟเวอร์ที่เหมาะสม สามารถกลายเป็นปัจจัยที่สร้างความแตกต่างระหว่างความสำเร็จและความล้มเหลวทางธุรกิจได้อย่างรวดเร็ว

Mr. Artit Srisawas, Presales จาก บริษัท เมโทรคอนเนค จำกัด บรรยายในหัวข้อ “Accelerate value by leveraging cloud-native infrastructure and containers on OpenShift” บรรยายถึง IBM Storage Fusion HCI ช่วยให้องค์กรสามารถใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐานแบบ cloud-native และ containers บน OpenShift เพื่อสร้างความคุ้มค่า และการใช้งานข้อมูลให้เป็นไปอย่างเต็มศักยภาพ ลดความซับซ้อน โดยช่วยให้องค์กรสามารถจัดหา และจัดการโครงสร้างพื้นฐานแบบ cloud-native ได้อย่างง่ายดาย โดยรวมเอาทรัพยากรทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์เข้าไว้ในระบบเดียว องค์กรจึงไม่ต้องจัดการกับฮาร์ดแวร์ที่แตกต่างกันหลายประเภทหรือซอฟต์แวร์หลายชนิด สามารถจัดสรรทรัพยากรให้กับแอปพลิเคชันได้อย่างเหมาะสม

ทั้งนี้ บริษัท เมโทรคอนเนค เป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ IBM ได้รับความไว้วางใจให้เป็นส่วนหนึ่งในการขยายตลาดสู่บริษัทคู่ค้า เพื่อตอบสนองความต้องการทางด้านเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว รวมถึงการช่วยเหลือและส่งต่อความรู้ความชำนาญให้แก่บริษัทคู่ค้า เพื่อพัฒนาและต่อยอดโซลูชันที่ตอบโจทย์กับความต้องการของตลาดในปัจจุบัน

สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายการตลาด โทร.02-0894880 อีเมล์: mktmcc@metroconnect.co.th Website: https://www.metroconnect.co.th/

ส่งข่าวประชาสัมพันธ์ที่เมล์ : pr@prfreeonline.com Line : @649dwyqd
Back To Top