LSC SPU เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง ลงพื้นที่เรียนรู้เทคโนโลยีทางการเกษตร StarCat Wise Farm

LSC SPU เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง ลงพื้นที่เรียนรู้เทคโนโลยีทางการเกษตร StarCat Wise Farm

LSC SPU เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง ลงพื้นที่เรียนรู้เทคโนโลยีทางการเกษตร StarCat Wise Farm

 

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ตามโครงการเรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง โดย อาจารย์ทัศนีย์ มีศิริ นำทีมนักศึกษาจำนวน 160 คน ที่ลงเรียนในรายวิชา Cold chain management for food and agro-industry ลงพื้นที่เพื่อเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีทางการเกษตร (Smart Farming) การทำปุ๋ย เพาะเมล็ด ปลูกผักสวนครัวและผักโฮโดร แถมได้ความรู้เรื่องกัญชาด้วย โดยมีผู้บริหารของ StarCat Wise Farm ให้เกียรติเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้และเทคนิคต่างๆให้แก่นักศึกษา ตลอด 2 วัน 4 รอบ ณ StarCat Wise Farm จตุจักร กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2566 ที่ผ่านมา

#SPU #มหาวิทยาลัยศรีปทุม #เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง #วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน #LSC_SPU #ColdChainJunior #StarCat Wise Farm #cc1byspu

ส่งข่าวประชาสัมพันธ์ที่เมล์ : pr@prfreeonline.com Line : @649dwyqd
Back To Top