KSG รับโล่รางวัลสถานประกอบการธรรมาภิบาลและสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2565

ส่วนลดlazada 2024ส่วนลดlazada 2024
lazada โค้ดคูปองลดแรง
ส่วนลดพิเศษ lazada

KSG รับโล่รางวัลสถานประกอบการ

KSG รับโล่รางวัลสถานประกอบการธรรมาภิบาลและสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2565

นางวิลาสินี กิตติเกษมศักดิ์ (ซ้าย) รองประธานกรรมการ บริษัท คิงสเตลล่า กรุ๊ป จำกัด รับมอบโล่รางวัลสถานประกอบการ ธรรมาภิบาลและสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2565 จากกระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งรางวัลธรรมาภิบาลและสิ่งแวดล้อมดังกล่าว เป็นการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมผลิตสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ด้วยการนำเอาหลักการธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมมาใช้ในการเฝ้าระวังปัญหาด้านมลพิษ และผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม
บริษัท คิงสเตลล่า กรุ๊ป จำกัด ได้แสดงให้ภาครัฐและประชาชนโดยรอบในพื้นที่ในด้านการควบคุมกิจการที่ดี รักษามาตรฐานการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล มีส่วนร่วมในการดูแลทรัพยากรทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีความโปร่งใส มีความรับผิดชอบ มีนิติธรรม และมีความยุติธรรม ด้วยการยึดหลักการธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม อันเป็นประโยชน์ต่อสังคมชุมชนและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนต่อไป โดยมี นายอำนวย สุวรรณรักษ์ (ขวา) อุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ เป็นผู้มอบโล่รางวัล ณ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ เมื่อเร็วๆ นี้

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่น่าสนใจ | ข่าวประชาสัมพันธ์ฟรี | PRFreeOnline 🔥1

admin

สามารถฝากข่าวประชาสัมพันธ์ฟรีได้ที่. pr@prfreeonline.com