K.N.A. Inter Pharma Cadaver workshop: HYABELL & VARIOFILL Anatomy Lab x CICM Thammasat

HYABELL & VARIOFILL Anatomy Lab x CICM Thammasat

K.N.A. Inter Pharma Cadaver workshop: HYABELL & VARIOFILL Anatomy Lab x CICM Thammasat

K.N.A. Inter Pharma Cadaver workshop: “HYABELL & VARIOFILL Anatomy Lab x CICM Thammasat”

บริษัท เค.เอ็น.เอ. อินเตอร์ฟาร์มา จำกัด ผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางเภสัชภัณฑ์ และเวชภัณฑ์ชั้นนำ และผู้นำเข้า HYABELL (ไฮยาเบล) ผลิตภัณฑ์สารเติมเต็มบริสุทธิ์ (ฟิลเลอร์) และผลิตภัณฑ์ VARIOFILL ฟิลเลอร์สำหรับเติมเต็มสะโพก จากประเทศเยอรมนี ที่ผ่านการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ในประเทศไทยอย่างเป็นทางการแต่เพียงผู้เดียว จัดงานอบรมเชิงปฏิบัติการ K.N.A. Inter Pharma Cadaver workshop: “HYABELL & VARIOFILL Anatomy Lab x CICM Thammasat” โดยมีการบรรยายให้ความรู้ และสาธิตวิธีการใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ผ่านการปฏิบัติการทางกายวิภาค (Cadaver) เพื่อเสริมทักษะและพัฒนาศักยภาพแก่ Key Opinion Leader (KOL) กลุ่มแพทย์ผู้นำทางความคิด และแพทย์ตัวแทนผู้ให้ความรู้ทางผลิตภัณฑ์ซึ่งร่วมงานกับบริษัทฯ รวมถึงแพทย์ผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ HYABELL & VARIOFILL พร้อมยกระดับมาตรฐานความปลอดภัย เสริมสร้างความมั่นใจให้กับผู้รับบริการ พร้อมทีมแพทย์ผู้มีประสบการณ์ ร่วมการอบรมแลกเปลี่ยนข้อมูลและประสบการณ์ ณ ศูนย์ฝึกทักษะทางการแพทย์ธรรมศาสตร์ (TMEd) เมื่อเร็ว ๆ นี้

ในภาพจากซ้าย:

1. พญ. ณัชชา มนต์เสรีนุสรณ์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านผิวพรรณความงาม เลเซอร์ ร้อยไหม และเวชศาสตร์ ชะลอวัย ผู้บริหารประจำณัชชนกคลินิก กรุงเทพฯ

2. พญ. วิสุทธิยา บุญสม แพทย์เฉพาะทางด้านเวชศาสตร์ป้องกัน และแพทย์ผู้บริหารมิชิโกะคลินิก

(MICHIKO Clinic) คลินิกเวชศาสตร์ความงามและศูนย์ดูแลสุขภาพด้าน Anti-Aging

3. พญ. อัชฌา ทางพัฒนกุล (หมอบีม) ผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ บจก. เดอะโว้กคอร์ปอเรชั่นกรุ๊ป

4. นพ. กิตติธัช สินพิพัฒน์พร ผู้บริหาร และอาจารย์แพทย์ดูดไขมัน เติมไขมัน ประจำ ลา เฟอร์ลี่ คลินิก

5. นพ. ชวิน นิพพิทาวาสิน ผู้อำนวยการ คลินิกนวลเวชกรรม จันทบุรี

6. นพ. วันเฉลิม พวงศรี แพทย์ผู้บริหาร แชวอนคลินิก จ.เชียงใหม่

7. นพ. วนนน ปราศมณฑิล ผู้อำนวยการ ด็อกเตอร์นน คลินิกเวชกรรม

ส่งข่าวประชาสัมพันธ์ที่เมล์ : pr@prfreeonline.com Line : @649dwyqd
Back To Top