HIS MSC จัดงาน Metro Trend for Hospitality 2024

ส่วนลดlazada 2024ส่วนลดlazada 2024
lazada โค้ดคูปองลดแรง
ส่วนลดพิเศษ lazada

HIS MSC จัดงาน Metro Trend for Hospitality 2024

HIS MSC Company Limited นำโดยคุณภูษิต อรุณรัตนดิลก, Vice President และทีมจัดงาน “Metro Trend for Hospitality 2024” ณ บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ เมื่อเร็วๆนี้

ในงานสัมมนาของ “Metro Trend for Hospitality 2024” ครั้งนี้ เน้นในเรื่องนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่สามารถการเปลี่ยนแปลงรูปแบบเทคโนโลยี และ hotel business trend สนับสนุนลูกค้าสร้างสรรค์นวัตกรรม โดยคุณภูษิต อรุณรัตนดิลก Vice President จาก HIS MSC Company Limited ได้กล่าวเปิดงาน จากนั้นมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิมาบรรยาย

คุณชาตสุธา ไกวัลนนท์ General Manger จาก Grand China Hotel บรรยายเรื่อง Hotel Business 2024
Mr. Jack Tan Managing Director จาก Kiosk Myra บรรยายเรื่อง Hotel Trend 2024
Mr. Harbans Singh Managing Director จาก Ubicomp System Sdn Bhd. บรรยายเรื่อง Building Loyalty in Hotels
คุณธนกร วิเชียรปราการ Software Consultant Manger จาก บริษัทเมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บรรยายเรื่อง Infor HMS Version Update Release
คุณชัชวาล เหล่าเรืองธนา Business Consultant จาก บริษัทเมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บรรยายเรื่อง Big data mange for Hotel

ภายในงานมีบูธต่างๆ มานำเสนอโซลูชั่นและเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาตอบสนองวัตถุประสงค์ทางธุรกิจของลูกค้า ถึงความเปลี่ยนแปลงที่จะส่งผลกระทบต่อธุรกิจในภูมิภาค HIS MSC จัดงานนี้เพี่อแบ่งปันความรู้ทางด้าน IT ให้กับผู้เข้าร่วมสัมมนา นอกจากนี้ผู้เข้าร่วมสัมมนา ยังได้ใช้เวลาสร้างเครือข่าย แบ่งปันแนวทางการปฏิบัติงาน และเข้าร่วมกิจกรรมสร้างประสบการณ์ที่น่าประทับใจร่วมกัน

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่น่าสนใจ | ข่าวประชาสัมพันธ์ฟรี | PRFreeOnline 🔥4

admin

สามารถฝากข่าวประชาสัมพันธ์ฟรีได้ที่. pr@prfreeonline.com