Eye Level ประเทศไทย มอบทุนการศึกษา สร้างนิยามใหม่ของความรับผิดชอบต่อสังคม

Eye Level ประเทศไทย มอบทุนการศึกษา สร้างนิยามใหม่ของความรับผิดชอบต่อสังคม

โค้ดส่วนลด-shopee

Eye Level ประเทศไทย มอบทุนการศึกษา สร้างนิยามใหม่ของความรับผิดชอบต่อสังคม

กรุงเทพฯ–9 มกราคม 2567–พีอาร์นิวส์ไวร์/ดาต้าเซ็ต

Eye Level ประเทศไทย ตระหนักถึงการให้การศึกษาอย่างมีคุณภาพด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมไทย เราจึงได้สนับสนุนการให้ทุนกับเด็กนักเรียนจากโรงเรียนพระราม 9 กาญจนาภิเษก จำนวน 10 ทุน ประกอบด้วยคณิตศาสตร์ 5 ทุน และภาษาอังกฤษ 5 ทุน

ทุนนี้เริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 โดยเปิดโอกาสให้นักเรียนทั้ง 10 คนได้เข้ามาสัมผัส เจาะลึก และเข้าใจระบบการศึกษาแบบใหม่ของ Eye Level ที่มุ่งสร้างนักเรียนที่สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองเป็น (Self-Directed Learning) รู้วิธีคิดวิเคราะห์ มีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง และนำไปใช้ได้ตลอดชีวิต

Eye Level ประเทศไทย มุ่งเน้นทั้งด้านความแข็งแกร่งทางวิชาการ การวางรากฐานที่มั่นคง รวมถึงการปลูกฝังความรับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติควบคู่กันไปด้วย

สิ่งที่ทำให้ Eye Level ประเทศไทยแตกต่างและโดดเด่นคือ ระบบการศึกษาอย่างมืออาชีพ ได้มาตรฐานสากล เข้าใจพัฒนาการของเยาวชนอย่างเป็นขั้นตอน ภายใต้สิ่งแวดล้อมการเรียนรู้อย่างเหมาะสม และยังกอปรไปด้วยวิสัยทัศน์ในการตอบแทนชุมชนและสังคมอีกด้วย

ส่งข่าวประชาสัมพันธ์ที่เมล์ : pr@prfreeonline.com Line : @649dwyqd
Back To Top