DYNAMIC UNIVERSITY SPU มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัย AI รุกพัฒนาศักยภาพบุคลากร จัดอบรม AI เพื่อการทำงาน Secret Tips ใช้ GPT4 ครั้งที่ 1

ส่วนลดlazada 2024ส่วนลดlazada 2024
lazada โค้ดคูปองลดแรง
ส่วนลดพิเศษ lazada

DYNAMIC UNIVERSITY SPU มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัย AI รุกพัฒนาศักยภาพบุคลากร จัดอบรม AI เพื่อการทำงาน Secret Tips ใช้ GPT4 ครั้งที่ 1

สำนักงานอธิการบดี ร่วมกับ สำนักการจัดการศึกษาออนไลน์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดโครงการฝึกอบรม ครั้งที่ 1 หัวข้อ “มารู้จัก AI เพื่อการทำงาน Secret Tips ใช้ GPT4” โดยมี อาจารย์พนรัญชน์ ยังสุข ผู้อำนวยการกลุ่มงานกิจการสัมพันธ์ และผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯ และได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ดร.วรสรวง ดวงจินดา ผู้อำนวยการ & Prompt Engineer สำนักการจัดการศึกษาออนไลน์ เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับ Generative AI รวมถึง GPT4 ในระดับเบื้องต้น เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจและสามารถใช้เครื่องมือทางปัญญาประดิษฐ์ได้อย่างเหมาะสม สร้างสรรค์ และถูกหลักจริยธรรม และให้ความสำคัญและเข้มงวดกับเรื่องจริยธรรมทางวิชาการ ตลอดจนสามารถนำไปพัฒนาและประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันและการทำงานภายในมหาวิทยาลัยได้เป็นอย่างดี ณ ห้อง AUDITORIUM 2 ชั้น 14 อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน) เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2567

SPU #มหาวิทยาลัยศรีปทุม #เรียนกับตัวจริงประสบการณ์ตรง #SripatumUniversity #54ปีศรีปทุม #Dek67 #Dek68 #AI #GPT4 #OOESPU

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่น่าสนใจ | ข่าวประชาสัมพันธ์ฟรี | PRFreeOnline 🔥3

admin

สามารถฝากข่าวประชาสัมพันธ์ฟรีได้ที่. pr@prfreeonline.com