DEK FILM SPU เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง หัวข้อ “จากนักศึกษาภาพยนตร์สู่ผู้กำกับภาพ” โดยวิทยากรตัวจริง ผู้กำกับภาพยนตร์เรื่อง มอนโด รัก/โพสต์/ลบ/ลืม

DEK FILM SPU เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง หัวข้อ “จากนักศึกษาภาพยนตร์สู่ผู้กำกับภาพ” โดยวิทยากรตัวจริง ผู้กำกับภาพยนตร์เรื่อง มอนโด รัก/โพสต์/ลบ/ลืม

DEK FILM SPU เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง หัวข้อ “จากนักศึกษาภาพยนตร์สู่ผู้กำกับภาพ” โดยวิทยากรตัวจริง ผู้กำกับภาพยนตร์เรื่อง มอนโด รัก/โพสต์/ลบ/ลืม

สาขาภาพยนตร์เเละสื่อดิจิทัล คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับนักศึกษา ในรายวิชาเครื่องมืออุปกรณ์ในงานภาพยนตร์เเละสื่อดิจิทัล (FDM208) ด้วยการบรรยายพิเศษ หัวข้อ : “จากนักศึกษาภาพยนตร์สู่ผู้กำกับภาพ” โดยได้รับเกียรติจาก คุณนภนต์ ทิพย์ปัญญา ผู้กำกับภาพจากภาพยนตร์เรื่อง มอนโด รัก/โพสต์/ลบ/ลืม เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้และแชร์ประสบการณ์ตรงแก่นักศึกษา ณ.ห้องประชุม อาคารอเนกประสงค์ เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม.2566 ที่ผ่านมา

#FDM208 #FILMSPU #FDSPU #เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง #มหาวิทยาลัยศรีปทุม #NITED #SPU #SripatumUniversity

ส่งข่าวประชาสัมพันธ์ที่เมล์ : pr@prfreeonline.com Line : @649dwyqd
Back To Top