DEK DIGITAL MEDIA SPU สุดเจ๋ง! คว้ารางวัลชนะเลิศ ประกวดออกแบบเครื่องแต่งกายสำหรับเจ้าหน้าที่ ‘Thailand Pavilion Expo 2025 Costume Design Contest”

ส่วนลดlazada 2024ส่วนลดlazada 2024
lazada โค้ดคูปองลดแรง
ส่วนลดพิเศษ lazada

DEK DIGITAL MEDIA SPU สุดเจ๋ง! คว้ารางวัลชนะเลิศ ประกวดออกแบบเครื่องแต่งกายสำหรับเจ้าหน้าที่ ‘Thailand Pavilion Expo 2025 Costume Design Contest”

ยกนิ้วให้!! มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอแสดงความยินดีกับ “น้องเนย” นางสาวนิธิกานต์ จึงถาวรอนันต์ นักศึกษาคณะดิจิทัลมีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม และนักศึกษาทุนตัวจริง SPU ที่โชว์ศักยภาพความคิดสร้างสรรค์ คว้ารางวัลชนะเลิศ การประกวดออกแบบเครื่องแต่งกาย สำหรับเจ้าหน้าที่ประจำอาคารนิทรรศการไทย จากผลงาน “เอกลักษณ์สยาม” ในโครงการ “Thailand Pavilion Expo 2025 Mascot and Costume Design Contest” “โก้แบบไทยๆ เป็นยังไง ใครๆก็อยากเห็น” โดยมี คุณพ่อของน้องเนย เป็นตัวแทนเข้ารับมอบรางวัลชนะเลิศ พร้อมรับเงินรางวัล จำนวน 50,000 บาท จาก นพ.สุระ วิเศษศักดิ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) ประธานในพิธี ณ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข (สบส.) จ.นนทบุรี เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2567 ที่ผ่านมา จัดโดย กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

สำหรับ การจัดประกวดออกแบบมาสคอตและเครื่องแต่งกายเจ้าหน้าที่ประจำอาคารนิทรรศการไทยในครั้งนี้ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ได้เปิดเวทีโชว์ “ภูมิ” เชิญชวนนักออกแบบทั่วประเทศส่งผลงานสร้างสรรค์ ชิงเงินรางวัลกว่า 1 แสนบาท โดยมีผู้สนใจส่งผลงานเข้าร่วมประกวดกว่า 200 ผลงาน และกรมสนับสนุนบริการสุขภาพในฐานะที่เป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินการจัดนิทรรศการของประเทศไทย ในงาน Expo 2025 Osaka Kansai ที่นครโอซากา ประเทศญี่ปุ่น สบส.จึงได้เปิดพื้นที่ให้นักออกแบบคนไทยได้ส่งผลงานเข้ามาร่วมประกวด โดยไม่จำกัดอายุ เพศ หรืออาชีพ เพื่อให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์ผลงานการประกวดออกแบบชุดมาสคอตและเครื่องแต่งกายเจ้าหน้าที่ เพื่อสร้างการจดจำ และสะท้อนถึงภาพลักษณ์อันดีงามของประเทศไทย รวมถึงการประชาสัมพันธ์ความเป็นไทยในด้านต่างๆ เพื่อให้เห็นถึงศักยภาพความพร้อมของประเทศไทยในแง่มุมต่างๆ ต่อประชาคมโลก

ซึ่งผลการประกวดทั้ง 2 ประเภท ผู้ชนะเลิศ ได้แก่

1. นายพิริยะ กาญจนคงคา ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากการประกวดออกแบบมาสคอตอาคารนิทรรศการไทย

“Thailand Pavition Expo 2025 Mascot Design Contest” ชื่อผลงาน น้องภูมิใจ ได้รับเงินรางวัล 50,000 บาท

2. นางสาวนิธิกานต์ จึงถาวรอนันต์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากการประกวดออกแบบเครื่องแต่งกายสำหรับเจ้าหน้าที่

‘Thailand Pavilion Expo 2025 Costume Design Contest” ชื่อผลงาน เอกลักษณ์สยาม ได้รับเงินรางวัล 50,000 บาท

3. นายรดิศ หินคำ ได้รับรางวัลชมเชยพิเศษ จากการประกวดออกแบบเครื่องแต่งกายสำหรับเจ้าหน้าที่

“Thailand Pavilion Expo 2025 Costume Design Contest” ชื่อผลงาน ภูมิพัสตรา ได้รับเงินรางวัล 20,000 บาท

สำหรับงาน World Expo เป็นงานแสดงนิทรรศการระดับโลกที่จัดขึ้นประจำทุก 5 ปี อันถือเป็น พันธกิจของประเทศไทยในฐานะประเทศสมาชิกในการเข้าร่วมงานทุกครั้งที่ผ่านมา ซึ่งเป็นงาน ที่ประเทศไทยจะได้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้เห็นถึงความพร้อมและศักยภาพ ตลอดจนภาพลักษณ์ อันดีงามต่อประชาคมโลก อีกทั้งเป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์ในแง่มุมต่างๆบนเวทีระดับโลก ในปี 2568 ประเทศญี่ปุ่น ได้รับการคัดเลือกเป็นเจ้าภาพจัดงาน WORLD EXPO OSAKA KANSAI 2025 ณ นครโอซาก้า ในระหว่างวันที่ 13 เมษายน – 13 ตุลาคม 2568 ภายใต้แนวคิดหลัก “Designing Future Society for Our Lives” การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านสุขภาพและการแพทย์ เพื่อเป้าหมายชีวิตที่มีความสุขและสุขภาพดี ซึ่งในครั้งนี้ กระทรวงสาธารณสุข รับหน้าที่เป็นหน่วยงานหลักในการรับผิดชอบการเข้าร่วมงานในนิทรรศการไทย “Thailand Pavilion Expo 2025 Mascot and Costume Design Contest”

#worldexpo2025 #thailandpavilionworldexpo2025 #costumedesigncontest #SPU #SPUDigitalMedia

#DekSPU #คณะดิจิทัลมีเดีย #DigitalMediaSPU #SripatumUniversity #มหาวิทยาลัยศรีปทุม #เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่น่าสนใจ | ข่าวประชาสัมพันธ์ฟรี | PRFreeOnline 🔥4

admin

สามารถฝากข่าวประชาสัมพันธ์ฟรีได้ที่. pr@prfreeonline.com