Crimson Education ร่วมแชร์ความสำเร็จนักเรียนไทยในมหาวิทยาลัยระดับโลกกับ

Crimson Education ร่วมแชร์ความสำเร็จนักเรียนไทยในมหาวิทยาลัยระดับโลกกับ

โค้ดส่วนลด-shopee

Crimson Education ร่วมแชร์ความสำเร็จนักเรียนไทยในมหาวิทยาลัยระดับโลกกับ

ตอกย้ำจุดยืนที่ปรึกษาด้านการสมัครเข้าเรียนมหาวิทยาลัยชั้นนำของไทย

Crimson Education หรือคริมสัน เอ็ดดูเคชั่น บริษัทที่ปรึกษาระดับโลกด้านการสนับสนุนการเข้ามหาวิทยาลัย ที่ช่วยนักเรียนไทยให้ได้เข้ามหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลก ไม่ว่านักเรียนจะต้องการเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วโลก ทำงานวิจัยหรือวิทยานิพนธ์ หรือค้นหาโรงเรียนนานาชาติออนไลน์ คริมสันสามารถให้คำปรึกษาและแนะนำในการเตรียมความพร้อมโปรไฟล์ใบสมัครให้ได้อย่างครอบคลุม ด้วยทีมงานผู้เชี่ยวชาญที่จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วโลก ทั้งในสหรัฐอเมริกา, สหราชอาณาจักร และประเทศอื่น ๆ มากกว่า 900 คน จาก 30 ประเทศทั่วโลก ที่พร้อมดูแลนักเรียนทุกคน ไม่ว่านักเรียนจะอยู่ที่ไหนในโลกก็ตาม”

สำหรับปีการศึกษา 2021/22 และ 2022/23 มีนักเรียนที่เข้ารับคำปรึกษากับ คริมสัน เอ็ดดูเคชั่น ได้เข้าเรียนในมหาวิทยาลัยชั้นนำดังต่อไปนี้

นักเรียนของ Crimson Education ประเทศไทย ได้รับการตอบรับเข้าเรียนจากมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกาถึง 200 คน ซึ่งผลการตอบรับเข้าเรียนจากมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกาของนักเรียน Crimson นั้นสูงถึง 100% หรือนักเรียนที่สมัคร Top U ที่อเมริกาทุกคนได้รับการตอบรับเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยที่สมัครทุกคน

นักเรียนถึง 13 คนได้รับข้อเสนอมาจากมหาลัยในเครือ Ivy League เช่น Harvard, MIT, Columbia, UPenn เป็นต้น
อีก 62 คนได้รับการตอบรับมาจากมหาวิทยาลัยระดับ ‘Top 20’ จากการจัดอันดับของ Times Higher Education
55 คนได้รับการตอบรับมาจากมหาลัยในเครือ University of California schools (UCs) เช่น UCLA, UC Berkly เป็นต้น ส่วนที่เหลือได้รับการตอบรับจากมหาลัยชั้นนำในอเมริกาที่นักเรียนต้องการตามสาขาวิชาเช่นเดียวกัน
ในส่วนของฝั่งสหราชอาณาจักรนั้น นักเรียนไทยของ Crimson Education ได้รับการตอบรับสูงถึง 130 คนสำหรับเข้าเรียนจากมหาลัยชั้นนำในสหราชอาณาจักร

นักเรียนมากกว่า 30 คน ได้รับการตอบรับในการเข้าเรียนจาก Oxford & Cambridge และมหาวิทยาลัยกลุ่ม G5 เช่น UCL หรือ LSE เป็นต้น

ในรอบการสมัครปี 2021-2022 สาขาวิชาที่นักเรียนได้รับการตอบรับมากที่สุดตามลำดับ คือ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ แพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์ และสาขาสุขภาพ และในรอบการสมัครปี 2022-2023 สาขาวิชาที่นักเรียนของ Crimson ได้รับการตอบรับมากที่สุด ได้แก่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ และวิศวกรรมศาสตร์ตามลำดับ

รับชมวิดีโอความสำเร็จของหนึ่งในนักเรียนของทาง Crimson Education อย่าง Tai ที่ได้รับการตอบรับเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัยชื่อดังระดับโลกอย่าง MIT: https://www.youtube.com/watch?v=TMdmd8xiuiM

ทีมงานบริหารของ Crimson Education ประกอบด้วยนักลงทุน อดีตกรรมการฝ่ายรับสมัครมหาวิทยาลัยชั้นนำ หรือแม้แต่ผู้บริการระดับสูงของหน่วยงานราชการ นอกจากนี้ ทีมที่ปรึกษาและนักกลยุทธ์การสมัครซึ่งถือเป็นจุดแข็งของเรา ล้วนเป็นบุคคลที่จบการศึกษาหรือเคยมีประสบการณ์การทำงานในมหาวิทยาลัยชั้นนำ 30 ลำดับแรกของโลกทั้งสิ้น

ความสำเร็จในระดับโลกของคริมสัน เอ็ดดูเคชั่น

เมื่อเทียบกับผู้สมัครทั่วโลกโดยเฉลี่ย นักเรียนของ Crimson มีโอกาสที่จะได้เข้าเรียนในมหาวิทยาลัยที่เลือกมากกว่าถึง 4.5 เท่า
นักเรียนที่ใช้บริการหรือปรึกษาคริมสัน เป็นเวลา 4 ปีขึ้นไป มีแนวโน้มที่จะได้เข้าเรียนในมหาวิทยาลัยที่ตั้งเป้าไว้มากขึ้นถึง 9 เท่า
นักเรียนของ Crimson ที่สมัคร Ivy League มีอัตราการตอบรับเข้าเรียน 24.75% ซึ่งเป็นอัตราที่สูงมากเมื่อเทียบกับอัตราการตอบรับโดยเฉลี่ย 5.2% ของผู้สมัครทั่วไปที่สมัครเข้าเรียนในมหาวิทยาลัย Ivy League
นักเรียนของ Crimson ที่สมัครมหาวิทยาลัย 10 อันดับแรกของสหรัฐอเมริกามีอัตราการตอบรับเข้าเรียน 24.55% ซึ่งเป็นอัตราที่สูงมากเมื่อเทียบกับอัตราการตอบรับโดยเฉลี่ย 4.85% ของผู้สมัครทั่วไปที่สมัครมหาวิทยาลัย 10 อันดับแรกของสหรัฐอเมริกา

ลงทะเบียนเพื่อรับการประเมินโปรไฟล์หรือปรึกษาด้านการวางแผนการสมัครฟรีกับทาง Crimson Education ได้ที่ https://bit.ly/crimsoncontact หรือติดต่อได้ที่ 090-323-9547 FB: https://www.facebook.com/crimson.thailand/

การปรึกษาที่ไม่คิดค่าบริการของคริมสันครอบคลุมดังนี้

ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการเตรียมตัวสำหรับการสมัครเข้ามหาวิทยาลัย รวมทั้งแผนการเตรียมตัวในการสมัครพร้อมกำหนดเวลาและเป้าหมายที่ชัดเจน
แนะนำด้านการเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนและการสอบทั้งหลักสูตรของโรงเรียนและข้อสอบมาตรฐานต่างๆ
ให้คำปรึกษาในด้านแนวคิด เนื้อหา และโครงสร้างการเขียน Personal Statement
นำเสนอบริการของคริมสันที่สามารถช่วยให้นักเรียนบรรลุเป้าหมายในการสมัครเข้าเรียนมหาวิทยาลัยชั้นนำ ไม่ว่าจะเป็นการเตรียมตัวสัมภาษณ์หรือการดูแลจากที่ปรึกษาที่ผ่านการทดสอบจาก Oxbridge
ช่วยวางแผนการทำกิจกรรมนอกหลักสูตร (extracurricular) การพัฒนาโครงงานส่วนบุคคล และการพัฒนาความเป็นผู้นำ พร้อมแผนปฏิบัติการและการรายงานผล
ช่วยพัฒนาแผนการสมัครเข้าเรียนอย่างรอบด้านให้สมบูรณ์แบบที่สุด
ช่วยเลือกมหาวิทยาลัยที่เหมาะที่สุดจากทุกปัจจัยรอบตัว

ส่งข่าวประชาสัมพันธ์ที่เมล์ : pr@prfreeonline.com Line : @649dwyqd
Back To Top