CoTH SPU เปิดเวทีประลองทักษะวิชาชีพการบริการ SPU Hospitality Spectacular & Experience 2023: Soft Power Driving to Sustainability “คืนถิ่นแดนสยาม”

ส่วนลดlazada 2024ส่วนลดlazada 2024
lazada โค้ดคูปองลดแรง
ส่วนลดพิเศษ lazada

CoTH SPU เปิดเวทีประลองทักษะวิชาชีพการบริการ SPU Hospitality Spectacular & Experience 2023: Soft Power Driving to Sustainability “คืนถิ่นแดนสยาม”

วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ (CoTH) มหาวิทยาลัยศรีปทุม โดย อาจารย์วันธงชัย ชีวะกลินศักดิ์ อาจารย์ สาขาการจัดการโรงแรมและไมซ์ จัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะวิชาชีพและการเรียนรู้ โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และการเพิ่มมูลค่าสินค้าสำหรับผู้ประกอบการ SPU Hospitality Spectacular & Experience 2023 : Soft Power Driving to Sustainability “คืนถิ่นแดนสยาม” ภายในงานได้รับเกียรติจาก อาจารย์สละ แย้มมีกลิ่น รองคณบดีวิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ เป็นประธานเปิดงานและกล่าวต้อนรับ ซึ่งโครงการฯ ดังกล่าว เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆของ CoTH ที่เปิดโอกาสให้น้องๆระดับมัธยมศึกษา และระดับอุดมศึกษา จากทั่วประเทศเข้าร่วมแข่งขัน มาประชันทักษะความรู้ ความสามารถ โชว์ไอเดียความคิดสร้างสรรค์ ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพการเพิ่มมูลค่าสินค้าสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจบริการ ณ Exhibition Zone A อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2566

สำหรับไฮไลท์ของงานคงหนีไม่พ้น การแข่งขันทักษะประเภทต่างๆอาทิ การแข่งขันทักษะการผสมเครื่องดื่มลีลา Flair Bartender – การแข่งขันทักษะการผสมเครื่องดื่ม Mocktail Creative – การแข่งขันทักษะการนำเสนอแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ จังหวัดอยุธยา – การแข่งขันทักษะการสาธิตความปลอดภัยบนเครื่องบิน ซึ่งมีโรงเรียนและมหาวิทยาลัยให้ความสนใจส่งนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมในการแข่งขันครั้งนี้เป็นจำนวนมาก

โดยผลการแข่งขันในครั้งนี้ ได้ทีมที่ชนะเลิศในประเภทต่างๆ ดังนี้

การแข่งขันทักษะการผสมเครื่องดื่มลีลา Flair Bartender

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นายสถาภร จั่นจำรัส จาก วิทยาลัยพาณิชยการเชตุพน

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ นายธรรมวุฒิ ทิวาสัมฤทธิ์ วิทยาลัยพาณิชยการเชตุพน

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ นายอัครพล ทองคำสุข วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม

รางวัลชมเชย Flair rookie ได้แก่ นายเทวากร เขียวโสภา วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี

รางวัลชมเชย Best Cocktail ได้แก่ นางสาววรัญญา บุญตะโก วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี

การแข่งขันทักษะการผสมเครื่องดื่ม Mocktail Creative

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นางสาวจันทิมา วิชัย วิทยาลัยอาชีวศึกษา ธนบุรี

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ นางสาวปรียากาญจน์ วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ นางสาวปฏิมาธร พึ่งโพธิ์ทอง วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม

รางวัลชมเชย Best Mocktail ได้แก่ นางสาวทรงพร ฟักงาม วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี

การแข่งขันทักษะการนำเสนอแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ จังหวัดอยุธยา

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นางสาววรัญญา ลือเกอร์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ นางสาวสาริณี ศรีพิสุทธิ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ นางสาวพลอยชมพู ทองดี วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา

การแข่งขันทักษะการจัดดอกไม้

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นางสาวศิริณ พิพิธกฤตกุล และ นางสาวศศิญาด คล้ายบำรุง

โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ นางสาวปริฉัตร คล้อยสวาท และนางสาวนรภัทร อินทร์กล่ำ

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ นายธิติพันธ์ พวงพิทักษ์กุล และ นายภาคภูมิ นำทีมพูนทรัพย์

วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิยการราชดำเนิน

การแข่งขันทักษะการสาธิตความปลอดภัยบนเครื่องบิน (Inflight Service)

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นางสาวศิริกาญ จันทนาม มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ นางสาวกวินธิดา นิ่มละออ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ นายเอกพงษ์ ขุนวิเศษ โรงเรียนเทพศิรินทร์

ปิดท้ายของงานด้วย บูธกิจกรรม Job Fair บูธที่สร้างงาน สร้างโอกาสให้กับน้องๆที่สนใจในสายงานอุตสาหกรรมด้านบริการ การ Workshop ออกแบบเมนู Signature Drink การออกบูธร้านค้า และร้านอาหารของนักศึกษา

#วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ #มหาวิทยาลัยศรีปทุม #CoTH #SPU #Dek67 #เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่น่าสนใจ | ข่าวประชาสัมพันธ์ฟรี | PRFreeOnline 🔥3

admin

สามารถฝากข่าวประชาสัมพันธ์ฟรีได้ที่. pr@prfreeonline.com