CONGRATULATIONS! DEK เก่ง บริหารธุรกิจ SPU คว้า 3 รางวัล CHICKEN RUN CAMP 2023

ส่วนลด iPhone 15 shope
lazada โค้ดคูปองลดแรง
ส่วนลดพิเศษ lazada

CONGRATULATIONS! DEK เก่ง บริหารธุรกิจ SPU คว้า 3 รางวัล CHICKEN RUN CAMP 2023

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอแสดงความยินดีกับ 3 สาวนักศึกษาเก่ง อาทิ “อ๋อม” นางสาวเขมวิกา คำดี ,”ครีม” นางสาวพัชราวดี ดีบาน ,”เก้า” นางสาวอัญรัตน์ คำศิริ จากสาขาวิชาบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม และมี ดร.มุกดาฉาย แสนเมือง หัวหน้าสาขาวิชาบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและทีมอาจารย์เป็นที่ปรึกษา ในโอกาสที่ได้รับ 3 รางวัล จากการเข้าร่วม โครงการพัฒนาความรู้และประสบการณ์ด้านการบริหารการจัดการธุรกิจ สำหรับนิสิต นักศึกษา (Chicken Run Camp Young Business Leaders for Sustainbility and ESG 2023) มูลนิธิยุทธสาร ณ นคร โดย TMA (สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย) ซึ่ง “ครีม” นางสาวพัชราวดี ดีบาน จากทีม Plat from หางานสำหรับผู้สูงอายุ ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 และ “เก้า”นางสาวอัญรัตน์ คำศิริ จากทีมธุรกิจเสื้อนักเรียนด้วยแนวคิดเก่าแลกใหม่ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ส่วน “อ๋อม” นางสาวเขมวิกา คำดี จากทีมไม้กวาดจากต้นข้าวฟาง ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3 เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2566 ที่ผ่านมา

ทั้งนี้ นักศึกษาในแต่ละกลุ่มได้พัฒนาแผนธุรกิจภายใต้แนวคิด SDGs ซึ่งเป็นประเด็นสำคัญที่ผู้ประกอบการรุ่นใหม่จะต้องตระหนักถึงและเป็นการสร้างจิตวิญญาณของผู้ประกอบการโดยแท้จริงเพื่อการดำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน นอกจากนี้นักศึกษายังได้รับประสบการณ์เเละความรู้ที่มากมายจากวิทยากรระดับต้นๆจากหลายๆท่าน และหลากหลายองค์กรชั้นนำ แถมยังได้รู้จักกับเพื่อนๆต่างสถาบันที่มาจากหลากหลายมหาวิทยาลัยทั่วทุกภาคของประเทศ และได้รับการดูแลจากพี่ๆทีมงานเป็นอย่างดีตลอดระยะเวลา 7 วันที่ผ่านมาอีกด้วย

#มหาวิทยาลัยศรีปทุม #เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง #SPU #SripatumUniversity #คณะบริหารธุรกิจ #SBS # #สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

🔥4

admin

สามารถฝากข่าวประชาสัมพันธ์ฟรีได้ที่. pr@prfreeonline.com