CBC SPU หลักสูตร 2+2 คณะศิลปศาสตร์ รับปริญญา Xi’an University

ส่วนลดlazada 2024ส่วนลดlazada 2024
lazada โค้ดคูปองลดแรง
ส่วนลดพิเศษ lazada

CBC SPU หลักสูตร 2+2 คณะศิลปศาสตร์ รับปริญญา Xi’an University

มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดพิธีประสาทปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีนสื่อสารธุรกิจ ที่จบการศึกษาจาก Xi’an University สาธารณรัฐประชาชนจีน (ภายใต้หลักสูตร 2+2 ที่ได้รับ 2 ปริญญา ซึ่ง SPU มีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยซีอาน) ประจำปีการศึกษา 2565 และได้มีการถ่ายทอดสดไปที่ มหาวิทยาลัยซีอาน สาธารณรัฐประชาชนจีนด้วย โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีฯมอบปริญญาบัตร แก่ บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา รหัส 62 จำนวน 40 คน ณ ห้องบัวหลวงแกรนด์รูม ชั้น 5 อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน) พร้อมกันนี้ Ms.Wu Liandong Vice President, Xi’an University ได้กล่าวแสดงความยินดีแก่นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ในครั้งนี้ ผ่านรูปแบบออนไลน์ จาก Xi’an University เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านมา

ผศ.ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม กล่าวว่า สำหรับหลักสูตรภาษาจีนสื่อสารธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นหลักสูตร 2+2 ร่วมกับมหาวิทยาลัยซีอานจากประเทศจีน โดยนักศึกษาของเราจะได้รับการสอนและฝึกประสบการณ์ตรงเป็นเวลา 2 ปี ที่มหาวิทยาลัยซีอาน และกลับมาพร้อมกับศักยภาพเต็มเปี่ยม ด้วยทักษะภาษา วัฒนธรรม จีน และธุรกิจ ขออำนวยพรให้บัณฑิตใหม่ทุกคนประสบความสําเร็จ สมความปรารถนาทุกประการ และเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ เป็นประชากรที่ดีสำหรับโลก

https://fb.watch/oV1Mh3uZg_/

#SPU # Xi’an University #มหาวิทยาลัยศรีปทุม #เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง #คณะศิลปศาสตร์ #จีน #ม.ซีอาน #หลักสูตร2+2

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่น่าสนใจ | ข่าวประชาสัมพันธ์ฟรี | PRFreeOnline 🔥1

admin

สามารถฝากข่าวประชาสัมพันธ์ฟรีได้ที่. pr@prfreeonline.com