“22 – 24 ธ.ค. 66” ม.ศรีปทุม จัดพิธีฝึกซ้อมและพิธีประสาทปริญญาบัตร ระดับปริญญาตรี – โท – เอก ปีการศึกษา 2565 รุ่นที่ 52

“22 – 24 ธ.ค. 66” ม.ศรีปทุม จัดพิธีฝึกซ้อมและพิธีประสาทปริญญาบัตร ระดับปริญญาตรี – โท – เอก ปีการศึกษา 2565 รุ่นที่ 52

“22 – 24 ธ.ค. 66” ม.ศรีปทุม จัดพิธีฝึกซ้อมและพิธีประสาทปริญญาบัตร ระดับปริญญาตรี – โท – เอก ปีการศึกษา 2565 รุ่นที่ 52

มหาวิทยาลัยศรีปทุม (SPU) จัดพิธีฝึกซ้อมและพิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2565 ให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตบางเขน รุ่นที่ 52 ในวันศุกร์ที่ 22 , วันเสาร์ที่ 23 และ วันอาทิตย์ที่ 24 ธันวาคม 2566 ณ ห้องบัวหลวงแกรนด์รูม ชั้น 5 อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน)

รายละเอียด คลิก https://www.spu.ac.th/graduate/

สอบถาม โทร. 0 2579 1111 สำนักงานทะเบียน ต่อ 1362 และ 1364 สำนักงานประชาสัมพันธ์ ต่อ 1002

#มหาวิทยาลัยศรีปทุม #SPU #เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง #พิธีประสาทปริญญาบัตรรุ่นที่52

ส่งข่าวประชาสัมพันธ์ที่เมล์ : pr@prfreeonline.com Line : @649dwyqd
Back To Top