๗๐๐ หัวใจรวมพลัง! ม.ศรีปทุม มอบหมวกและผ้าพันคอจิตอาสาพระราชทาน สืบสานพระราชปณิธาน

อบหมวกและผ้าพันคอจิตอาสาพระราชทาน

๗๐๐ หัวใจรวมพลัง! ม.ศรีปทุม มอบหมวกและผ้าพันคอจิตอาสาพระราชทาน สืบสานพระราชปณิธาน

โค้ดส่วนลด-shopee

๗๐๐ หัวใจรวมพลัง! ม.ศรีปทุม มอบหมวกและผ้าพันคอจิตอาสาพระราชทาน สืบสานพระราชปณิธาน

เช้าวันนี้ (๒ เมษายน ๒๕๖๗) ณ ห้องบัวหลวงแกรนด์รูม ชั้น ๕ อาคาร ๑ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผศ.ดร.จรรยา พุคยาภรณ์ รองอธิการบดี เป็นประธานในพิธีมอบหมวกและผ้าพันคอจิตอาสาพระราชทาน และกล่าวให้โอวาท แก่จิตอาสาของมหาวิทยาลัย จำนวนกว่า ๗๐๐ คน

กิจกรรมนี้ มุ่งหวังปลุกจิตสำนึก ให้บุคลากรและนักศึกษาได้มีจิตอาสา มีคุณธรรมควบคู่กับการศึกษาด้านวิชาการ เพื่อนำพาตนเองให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีประโยชน์ มีคุณค่า และมีความสุข

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมสืบสานพระราชปณิธานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จากโครงการ “จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ” เพื่อให้เกิดการรวมพลังแห่งความสามัคคีของประชาชน นำมาซึ่งความสุขและความมั่นคงของประเทศชาติอย่างยั่งยืน

#มหาวิทยาลัยศรีปทุม #จิตอาสา #พระราชทาน #สืบสานพระราชปณิธาน #รวมพลัง #ความสามัคคี #ความสุข #ประเทศชาติ #ยั่งยืน #SPU #เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง #SripatumUniversity

ส่งข่าวประชาสัมพันธ์ที่เมล์ : pr@prfreeonline.com Line : @649dwyqd
Back To Top