ไมนฮาร์ท (ประเทศไทย) ผู้เชี่ยวชาญด้านที่ปรึกษาการออกแบบวิศวกรรม ปรับทัพครั้งใหญ่ แต่งตั้งทีมผู้บริหารชุดใหม่ เสริมแกร่งธุรกิจ พร้อมขับเคลื่อนบริษัทฯ สู่ความสำเร็จ

ไมนฮาร์ท (ประเทศไทย) ผู้เชี่ยวชาญด้านที่ปรึกษาการออกแบบวิศวกรรม ปรับทัพครั้งใหญ่ แต่งตั้งทีมผู้บริหารชุดใหม่ เสริมแกร่งธุรกิจ พร้อมขับเคลื่อนบริษัทฯ สู่ความสำเร็จ

โค้ดส่วนลด-shopee

ไมนฮาร์ท (ประเทศไทย) ผู้เชี่ยวชาญด้านที่ปรึกษาการออกแบบวิศวกรรม ปรับทัพครั้งใหญ่ แต่งตั้งทีมผู้บริหารชุดใหม่ เสริมแกร่งธุรกิจ พร้อมขับเคลื่อนบริษัทฯ สู่ความสำเร็จ

บริษัท ไมนฮาร์ท (ประเทศไทย) จำกัด ประกาศการเปลี่ยนแปลงผู้นำครั้งสำคัญ โดย นายจอห์น พอลลาร์ด จะอำลาจากตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 หากยังคงดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารและที่ปรึกษาองค์กรแบบไม่เต็มเวลา นอกจากนี้ยังคงเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการระดับโลกของ ไมนฮาร์ท กรุ๊ป โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้นำพาบริษัทฯ ก้าวข้ามความท้าทาย และประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง พร้อมสร้างรากฐานความมั่นคงเพื่อการเติบโตต่อไป

พร้อมกันนี้ บริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ ประจำประเทศไทย โดยเป็นผู้มีประสบการณ์ทำงาน มีวิสัยทัศน์ ความสามารถ และประสบการณ์ ที่จะนำพาบริษัทฯ ก้าวสู่ความสำเร็จในอนาคต โดยผู้บริหารทุกท่านได้ร่วมบริหารและนำพาบริษัทฯ สู่ความสำเร็จมาพร้อมนายจอห์น พอลลาร์ด อย่างต่อเนื่องกว่า 20-30 ปี ดังต่อไปนี้

– นายเช็น เยา ฮุย เข้ารับตำแหน่งกรรมการผู้จัดการของบริษัท ไมนฮาร์ท (ประเทศไทย) จำกัด พร้อมดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท ไมนฮาร์ท อินฟราสตรัคเจอร์ จำกัด และบริษัท ไมนฮาร์ทสมาร์ทบิลด์เทค จำกัด

– นายจอห์น แอนเดอร์สัน ดำรงตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการของบริษัท ไมนฮาร์ท (ประเทศไทย) จำกัด ควบคู่กับตำแหน่งกรรมการผู้จัดการของบริษัท ไมนฮาร์ท เมียนมาร์ จำกัด กรรมการของบริษัท ไมนฮาร์ท อินฟราสตรัคเจอร์ จำกัด และบริษัท ไมนฮาร์ทสมาร์ทบิลด์เทค จำกัด

– นายธีระ วรรธนะทรัพย์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้จัดการของบริษัท ไมนฮาร์ท อินฟราสตรัคเจอร์ จำกัด พร้อมทั้งทำหน้าที่เป็นกรรมการของบริษัท ไมนฮาร์ท (ประเทศไทย) จำกัด

“ผมมั่นใจว่า คณะกรรมการบริหารชุดใหม่ เมื่อผนวกกำลังและความสามารถกับกรรมการท่านอื่น ๆ อาทิ นางสาวศศิพร ศิริลัทพร นายแมทธิว ซิลเวสเตอร์ และนายสมโภชน์ ศิริโชติ จะยังคงเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า พนักงาน และพันธมิตรในอุตสาหกรรมการออกแบบ รวมถึงก่อสร้าง ได้เป็นอย่างดี อีกทั้งจะนำพาบริษัทฯ ไปสู่ความสำเร็จและสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน ควบคู่ไปกับอุตสาหกรรมการก่อสร้างที่มีแนวโน้มเติบโตไปอย่างต่อเนื่องเช่นกัน” นายจอห์น พอลลาร์ด กล่าวสรุป

ส่งข่าวประชาสัมพันธ์ที่เมล์ : pr@prfreeonline.com Line : @649dwyqd
Back To Top