ไทยแลนด์ พริวิเลจ คาร์ด เปิดตัวโครงการ “Welcome Back to Amazing Paradise”

ไทยแลนด์ พริวิเลจ คาร์ด เปิดตัวโครงการ “Welcome Back to Amazing Paradise”

เปิดตัวโครงการ Welcome Back to Amazing Paradise

               ไทยแลนด์ พริวิเลจ คาร์ด เปิดตัวโครงการ “Welcome Back to Amazing Paradise” เพื่อกระตุ้นให้เกิดการเดินทางของสมาชิกบัตรฯ มากขึ้น เพื่อเป็นการสนับสนุนภารกิจการเปิดประเทศของรัฐบาล โดยมีเป้าหมายสำคัญในการฟื้นฟูเศรษฐกิจการท่องเที่ยว

 

นางสาวรัชดาวรรณ เลิศศิลาทอง รองผู้จัดการใหญ่สายงานบริหารและกิจการองค์กร และรักษาการแทนผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยแลนด์ พริวิเลจ คาร์ด จำกัด กล่าวว่า ตลอดระยะเวลาหลายเดือนที่ผ่านมา ประเทศไทยต้องเผชิญกับความท้าทายครั้งใหญ่ในการรับมือกับการแพร่ระบาดของ COVID-19 อีกครั้ง และได้เห็นความร่วมมือของภาคส่วนต่างๆ ในการช่วยเหลือและบริหารจัดการ เพื่อให้ประเทศไทยสามารถผ่านพ้นวิกฤติครั้งนี้ไปได้ และเพื่อเป็นการฟื้นฟูเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยว ให้สอดคล้องกับแผนการเปิดประเทศของรัฐบาลที่ได้มีการจัดตั้งโครงการภูเก็ต แซนด์บ็อกซ์ เป็นโครงการนำร่อง เนื่องจากภูเก็ตถือเป็นเมืองท่องเที่ยวหลักที่เป็นจุดหมายปลายทางอันดับต้นๆของนักท่องเที่ยวต่างชาติ สามารถสร้างเม็ดเงินให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และสร้างรายได้ให้กับคนในท้องถิ่น โดยได้เริ่มเปิดโครงการ เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมา เพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ได้รับวัคซีนครบตามชนิดของวัคซีนแล้วและเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบภายใต้เงื่อนไขที่รัฐกำหนด โดยสามารถเดินทางเข้ามาพำนักและท่องเที่ยวภายในภูเก็ตและพื้นที่ใกล้เคียง (Sealed Route) ได้แก่ เกาะสมุย เกาะพะงัน เกาะเต่า และเกาะพีพี เกาะไหง ไร่เลย์ ตามโครงการ Samui Plus และ Krabi Even More Amazing ด้วยโมเดล 7+7 ก่อนเดินทางต่อไปยังพื้นที่อื่นในประเทศไทย

บริษัท ไทยแลนด์ พริวิเลจ คาร์ด จำกัด ซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เป็นหนึ่งในหน่วยงานรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้มีส่วนร่วมสนับสนุนภารกิจการเปิดประเทศ ด้วยการเปิดตัวโครงการ Welcome Back to Amazing Paradise” โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้สมาชิกผู้ถือบัตรฯ ที่อยู่ต่างประเทศเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต ซี่งโครงการดังกล่าวบริษัทฯ มีการสนับสนุนค่าบริการตรวจ RT PCR- Test ให้กับสมาชิกผู้ถือบัตรทุกประเภท ที่เดินทางจากต่างประเทศเข้ามายังจังหวัดภูเก็ตผ่านโครงการ ภูเก็ต แซนด์บ็อกซ์ ภายใน 30 กันยายน 2564 รวมทั้งนำเสนอแพ็คเกจทัวร์และห้องพักราคาพิเศษ จากผู้ประกอบการที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน SHA Plus+ ที่อยู่ในกลุ่มพันธมิตรคู่ค้าของบริษัทฯ เพื่ออำนวยความสะดวกและสร้างความเชื่อมั่นให้กับสมาชิกฯ นอกจากนี้ยังมีการสนับสนุนกิจกรรมอื่นๆในจังหวัดภูเก็ต อาทิเช่น เล่นกอล์ฟ และสปา ประกอบด้วย นวดไทย นวดเท้า นวดน้ำมัน (เฉพาะสาขาที่ร่วมโครงการ)

ด้วยพันธกิจ ของบริษัทฯ คือการสนับสนุนภารกิจของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย โดยร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนธุรกิจของประเทศให้กลับมาเดินหน้าได้อีกครั้ง เรายังคงมีความเชื่อมั่นว่าการร่วมแรงร่วมใจกันของทุกภาคส่วนจะช่วยให้สามารถนำพาประเทศผ่านพ้นวิกฤตติการณ์ครั้งนี้ไปได้ โครงการต่างๆที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นภูเก็ต แซนด์บ็อกซ์ หรือ สมุยพลัส  ต่างเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของความร่วมมือของทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน รวมไปถึงประชาชนในท้องถิ่น ที่มีเป้าหมายร่วมกันในการฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศ และทำให้ประเทศไทยกลับมาเป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวต่างชาติอีกครั้ง นางสาวรัชดาวรรณ กล่าวทิ้งท้าย

ส่งข่าวประชาสัมพันธ์ที่เมล์ : pr@prfreeonline.com Line : @649dwyqd
Back To Top